Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Fotogaléria 2017


19. 2. 2017
Foto: Ondrej Filipko

Vierka Berkyová

Vierka Berkyová music tour Zvolen

  • Dnešný Izrael6. 2. 2017

    Dnešný Izrael

  • Konferenčné krsty január 201726. 1. 2017

    Konferenčné krsty január 2017

  • Kresťanská konferencia Banská Bystrica24. 1. 2017

    Kresťanská konferencia Banská Bystrica