Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Program

20.-26.3.2017

Banská Bystrica a Zvolen

PondelokPôst
Spoločný zborový pôst
11:30Modlitebné komando JARDO
16:30ZV - dorast
18:00 ZV - Skupina (I. Kupčová)
UtorokPôst
Spoločný zborový pôst
05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
16:00Modlitebné komando ANKA
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Kremnica
18:00Skupina Žarnovica
StredaPôst
Spoločný zborový pôst
06:00ZV - Modlitebné komando PEŤO
06:30Modlitebné komando AKA
10:00Modlitebné komando MAMIČKY
17:00Zvolen - Menora
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitebné komando DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok17:00ZV - modlitebné komando Jano
18:00KONFERENCIA BB - stretnutie mládeže
Lazovná 72
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00ZV - skupina (R. Hruška)
Sobota10:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
14:30Krsty (Hotel Dixon)
17:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
Nedeľa10:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky