Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Program

20.-26.2.2017

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitebné komando JARDO
16:30ZV - dorast
17:00 ZV - Modlitebné komando Jano
Utorok05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
16:00Modlitebné komando ANKA
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Kremnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:00ZV - Modlitebné komando PEŤO
06:30Modlitebné komando AKA
10:00Modlitebné komando MAMIČKY
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitebné komando DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE s hosťom B. Škripekom
Piatok16:45Olivky
17:00Skupina Detva
18:00Mládež
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00ZV - Skupina Vlado Hazlinger
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitebné komando PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE