Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Program

16.-22.1.2017

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitebné komando JARDO
16:30ZV - dorast
17:00 ZV - Modlitebné komando Jano
Utorok05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
16:00Modlitebné komando ANKA
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Kremnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:00ZV - Modlitebné komando PEŤO
06:30Modlitebné komando AKA
10:00Modlitebné komando MAMIČKY
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitebné komando DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok18:00KONFERENCIA BB - stretnutie mládeže
Lazovná 72
Sobota10:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
14:30Krsty (Hotel Dixon)
17:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
Nedeľa10:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky