Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos február 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok začal veľmi dynamicky. Po skvelej konferencii s Guillermom Preinom sa do nás primitívnym spôsobom obuli médiá. Čítať viac...