Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos október 2016


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Čítať viac...