Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 24 z 24 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Projekt prekladu Biblie5/2009Redakcia Preklad Biblie
Projekt prekladu Biblie6/2009Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie8/2009Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie9/2009Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie10/2009Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie12/2009Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie1/2010Redakcia Preklad Biblie
Jánove listy: Korešpondencia pravdy a lásky4/2010Peter Málik Preklad Biblie
Preklad Biblie8/2011Redakcia Preklad Biblie
Preklad Biblie1/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie5/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie6/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie8/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša10/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša1/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša3/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša6/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša10/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie5/2015Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie12/2015Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola5/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola7/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 10.–11. kapitola10/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie12/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
1 - 24 z 24 článkov