Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

David Hathaway v Banskej Bystrici


shadow_video.jpg, 2 kB 19.11.2016, Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, www.milost.tv

19. 11. 2016 17:00