Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

David Hogan - Fuego de Dios!


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, 25.10.2016, www.milost.tv

25. 10. 2016 18:00