Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Kresťanská konferencia Bratislava - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB regionálna kresťanská konferencia, 28.5.2016, Bratislava, www.milost.tv

5. 6. 2016 09:30