Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Kresťanská konferencia Bratislava - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB regionálna kresťanská konferencia, 28.5.2016, Bratislava, www.milost.tv

5. 6. 2016 09:30