Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Kresťanská konferencia Bratislava - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB regionálna kresťanská konferencia, 28.5.2016, Bratislava, www.milost.tv

5. 6. 2016 09:30