Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)
19. - 21. február 2019

19. - 21. február 2019

Alex Peremot na Slovensku

Pozývame vás na stretnutia s Alexom Peremotom, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. - 21. februára 2019.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.


Bude slúžiť v týchto mestách a zboroch:

utorok I 19.02. I 18:00 hod. I POVAŽSKÁ BYSTRICA, Agrosana
streda I 20.02. I 18:00 hod. I ŽILINA, P. O. Hviezdoslava 42A (vedľa RYBY)
štvrtok I 21.02. I 18:00 hod. I PRIEVIDZA, Dlhá 3

 


Späť na program

19. - 21. február 2019