Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
11.6.2021

11.6.2021

Alex Peremot

Pozývame vás na stretnutie s Alexom Peremotom - piatok 11.6.2021, Žiar nad Hronom.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.

piatok I 11.06. I 18:00 hod. I ŽIAR NAD HRONOM, M. Chrásteka 25 (budova autoškoly)

 


Späť na program

11.6.2021