Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)
10. - 13.12.2019

10. - 13.12.2019

Alex Peremot - viera v praxi

Pozývame vás na stretnutia s Alexom Peremotom, v dňoch 10. - 13.12.2019.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.

 

utorok I 10.12. I 18:00 hod. I BANSKÁ ŠTIAVNICA, 1. Mája 4 (MŠ, 1. posch.)
streda I 11.12. I 18:00 hod. I BANSKÁ BYSTRICALazovná 72
štvrtok I 12.12.  I 18:00 hod. I BANSKÁ BYSTRICA, VŠ internáty (Tajovského 40, K 012)
piatok I 13.12. I 18:00 hod. I PRIEVIDZA, Hotel Magura (J. C. Hronského 1)

 


Späť na program

10. - 13.12.2019