Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
14. - 17.1.2020

14. - 17.1.2020

Alex Peremot - naplnenie Svätým Duchom

Pozývame vás na stretnutia s Alexom Peremotom, v dňoch 14. - 17.1.2020.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.

 

utorok I 14.01. I 17:30 hod. I BREZNO, Banisko 5 (oproti Kauflandu)
streda I 15.01. I 18:00 hod. I NOVÉ ZÁMKY, Dom kultúry KOVAK
štvrtok I 16.01.  I 18:00 hod. I LUČENEC, Majakovského 15
piatok I 17.01. I 18:00 hod. I SPIŠSKÁ NOVÁ VES, N centrum (Letná 26, 3.p.)

 


Späť na program

14. - 17.1.2020