Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
13. - 21. september 2017

13. - 21. september 2017

Alexander Peremot

Pozývame vás na zhromaždenia s Alexandrom Peremotom.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.


Bude slúžiť v týchto mestách a zboroch:

Streda I 13.09. I 18:00 I  BRATISLAVA, Rožňavská 1 (R1 Centrum)
Štvrtok I 14.09. I 18:00 I  OLOMOUC, Neředínska 29
Piatok I 15.09. I 18:00 I  ŽIAR NAD HRONOM, Biely dom (Nám. Matice Slovenskej 8)
Sobota I 16.09. I 17:00 I  KOŠICE, Jantárova 30 (vchod zozadu)
Nedeľa I 17.09. I 09:30 I  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, budova Hypernovy
Utorok I 19.09. I 18:00 I  PRIEVIDZA, Hotel Magura (salónik), Nám. J. C. Hronského 2
Streda I 20.09. I 18:00 I  ŽILINA, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
Štvrtok I 21.09. I 18:00 I  OSTRAVA, Dr. Martínka 51 (Savarin)
Piatok I 22.09. I 18:00 I  BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72 (Mládež. konferencia)

 

 


Späť na program

13. - 21. september 2017