Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
1. - 7. júl 2018

1. - 7. júl 2018

Detský tábor 2018

V našom meste sa vám dejú veci... poďte s nami zistiť aké!

KDE?

HOTEL BIELA MEDVEDICA, BYSTRÁ 115

Príchod zo smeru Banská Bystrica a Brezno: zo smeru BB v Podbrezovej odbočte doľava, zo smeru BR v Podbrezovej odbočte doprava smerom na Mýto pod Ďumbierom (aj z Čertovice pokračujte na Mýto pod Ďumbierom), odtiaľ cca 5 km do Bystrej. V Bystrej na kruhovom objazde odbočte doľava (zo smeru BR doprava), blízko na pravej strane zbadáte hotel.

GPS: N 48°50´57.76´´, E 19°36´20.91´´

 

KEDY?

1.7. - 7.7.2018 (začíname v nedeľu večerou, končíme v sobotu raňajkami)

Nástup na tábor je v nedeľu 1.7.2018 medzi 16:00 a 17:00 hod.
Po skončení tábora (v sobotu 7.7.) je potrebné prísť pre deti o 10:00 hod.

 

Detský tábor je určený pre deti vo veku 6-10 rokov. Podmienkou účasti je ukončený 1. ročník ZŠ.*

*Pre účasť na detskom tábore je nutné, aby dieťa ovládalo základnú gramotnosť - písať, čítať, počítať. 

 

KAPACITA PLNÁ!!

Voľných miest zostáva: 0

(aktualizované 13.4.2018 o 19:28)

Ohľadom uvoľnených miest sa informujte u kontaktnej osoby. 

CENA:

90 €  (V prípade, že sa z jednej rodiny prihlásia 2 alebo viac detí, je cena pre druhé a ďalšie dieťa 85 €.
Zľava platí len v rámci jedného tábora.)


Prihlášku poslať a zálohu 40€ uhradiť je potrebné do 30.4.2018.

Celá suma musí byť vyplatená ku dňu 20.6.2018.

 

Cena na dieťa zahŕňa:

- ubytovanie (všetci budeme ubytovaní v ** hoteli)
- strava 5x denne + pitný režim (raňajky formou švédskych stolov)
- odmeny a ceny pre deti
- vstupné do krytého bazéna
- iné aktivity (ešte upresníme)

 

Spôsob platby:

číslo účtu: 2623782124/1100 (č. účtu v novej IBAN forme: SK591100 0000 0026 23782124)
variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (ddmmrrrr)
správa pre prijímateľa (doplňujúce údaje): DETI + meno prihláseného dieťaťa*
názov príjemcu: Kresťanské spoločenstvo Milosť, Lazovná 72, Banská Bystrica

*Označenie DETI je dôležité, aby sme vedeli rozoznávať na účte platby za detský a teenagerský tábor. 

 

Pri nástupe do tábora je potrebné odovzdať:

1/  Prehlásenie  o bezinfekčnosti  – vyplní a podpíše rodič najskôr 1 deň pred odchodomdo tábora alebo priamo v deň nástupu do tábora Okrem prihlášky je pri nástupe na tábor potrebné odovzdať: 

2/ Potvrdenie od ošetrujúceho lekára – vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred začiatkom  tábora (dátum na potvrdení nie skôr ako 5.6.2017).

3/ Kópiu preukazu poistenca

4/ Informovaný súhlas rodiča  - podpíše rodič (na stiahnutie doplníme približne mesiac pred táborom) 

 

Na stiahnutie: Prihláška do táboraPrehlásenie o bezinfekčnostiInformovaný súhlas rodičaZoznam vecí na tábor

 

Kontakt:

Kontaktná osoba pre detský tábor je Martina Šafaříková, tel. č. 0904 004 830, e-mail: jasikova.martina@gmail.com


Podpora detského tábora:

V prípade záujmu sa potešíme Vašej podpore v podobe finančného daru alebo reklamného tovaru vhodného ako ceny pre deti. Príspevky môžete posielať na táborové číslo účtu. Ďakujeme! ;) 


Späť na program

1. - 7. júl 2018