Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
5. - 11. júl 2020

5. - 11. júl 2020

Detský tábor 2020

Chcete zistiť ako JOJO do paláca prišiel? Poďte s nami do tábora!

 

KDE:

HOTEL BIELA MEDVEDICA, BYSTRÁ 115

 

KEDY:

5.7. - 11.7.2020 (začíname v nedeľu večerou, končíme v sobotu raňajkami)

Nástup na tábor je v nedeľu 5.7.2020 medzi 16:00 a 17:00 hod.
Po skončení tábora v sobotu 11.7.2020 je potrebné prísť pre deti o 10:00 hod.

 

CENA TÁBORA: 90€

 

V cene je zahrnuté:

- ubytovanie (všetci budeme ubytovaní v ** hoteli)
- strava 5x denne + pitný režim (raňajky formou švédskych stolov)
- odmeny a ceny pre deti
- vstupné do krytého bazéna
- výlet 
- iné aktivity (ešte upresníme)

 

 

Prihlásenie:

Prihlasovanie predlžujeme do 30.5.2020, ako aj uhradenie zálohy.

Celá suma musí byť vyplatená ku dňu 25.6.2020.

 

Prihlášku je možné odovzdať osobne alebo poštou na adrese: Martina Šafaříková, Ludvíka Svobodu 22, 969 01 Banská Štiavnica.

Je možné uhradiť aj celú sumu naraz (do 30.4.2020), v prípade, že dieťa zo zdravotných 
(resp. iných závažných) dôvodov nebude môcť na tábor nastúpiť, bude platba vrátená.

Kapacita tábora je 100 detí, preto je potrebné prihlásiť sa čo najskôr 
(po naplnení kapacity nebude možné prijať dieťa na tábor).

 

Detský tábor je určený pre deti vo veku 7-10 rokov. Podmienkou účasti je ukončený 1. ročník ZŠ.*

*Pre účasť na detskom tábore je nutné, aby dieťa ovládalo základnú gramotnosť - písať, čítať, počítať. 

 

Spôsob platby:

číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 5618 2202
variabilný symbol: 1
správa pre prijímateľa (doplňujúce údaje): DETI + meno prihláseného dieťaťa

 

Pri nástupe do tábora je potrebné odovzdať:

1/  Prehlásenie  o bezinfekčnosti  – vyplní a podpíše rodič najskôr 1 deň pred odchodomdo tábora alebo priamo v deň nástupu do tábora 

2/ Potvrdenie od ošetrujúceho lekára – vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár dieťaťa. 
Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred začiatkom tábora 
(dátum na potvrdení nie skôr ako 5.6.2020).

3/ Kópiu preukazu poistenca

4/ Informovaný súhlas rodiča  - podpíše rodič (na stiahnutie doplníme približne mesiac pred táborom) 

 

Na stiahnutie: 

Prihláška do tábora
Prehlásenie o bezinfekčnosti
 Informovaný súhlas rodič
 Zoznam vecí na tábor
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Kontakt:

Martina Šafaříková, tel. č. 0904 004 830, e-mail: safarik.martina@gmail.com


Podpora detského tábora:

V prípade záujmu sa potešíme Vašej podpore v podobe finančného daru alebo reklamného tovaru vhodného ako ceny pre deti. Príspevky môžete posielať na táborové číslo účtu. Ďakujeme! ;) 

 

Cesta do tábora:

Príchod zo smeru Banská Bystrica a Brezno: zo smeru BB v Podbrezovej odbočte doľava, zo smeru BR v Podbrezovej odbočte doprava smerom na Mýto pod Ďumbierom (aj z Čertovice pokračujte na Mýto pod Ďumbierom), odtiaľ cca 5 km do Bystrej. V Bystrej na kruhovom objazde odbočte doľava (zo smeru BR doprava), blízko na pravej strane zbadáte hotel.

GPS: N 48°50´57.76´´, E 19°36´20.91´´

 

Tešíme sa aj na teba!


Späť na program

5. - 11. júl 2020