Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)
22. apríl 2017

22. apríl 2017

Digitálne deti

Ako vychovávať deti v dnešnej digitálne dobe?

Pozývame vás na prednášku psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej o tom, ako vychovávať svoje deti v dnešnej digitálnej dobe. Prednáška je určená nielen pre rodičov a pracovníkov s deťmi, ale aj pre deti samotné. 

sobota I 22.04 I 10:00 I  BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72

Priebeh prednášky a blokov:

  • spoločný úvod v sále,
  • pre deti 5 - 8 rokov blok zameraný na využívanie digitálnych technológií,
  • pre mladých 9 - 18 rokov blok zameraný na užívanie mobilov, Facebooku, YouTube, ...
  • pre rodičov a pracovníkov s deťmi prednáška o hrozbách a prínosoch digitálnej doby, ochrane detí pred závislosťami na internete, kyberšikanou, rozoberieme tiež tínedžerský vek ako samostatné vývojové obdobie.

 

 

 


Späť na program

22. apríl 2017