Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
13. - 26. marec 2023

13. - 26. marec 2023

Dr. Bill Matthews

Pozývame vás na zhromaždenia s Dr. Billom Matthewsom (13. - 26.3.2023).

 

Dr. Bill Matthews pochádza z USA, založil cirkev Solid Rock Church a evanjelium káže už viac ako 50 rokov. Mnohokrát bol svedkom zázrakov a toho, ako Boh vždy mocne koná, keď človek prejaví biblickú Božiu vieru.

Stretnutia s ním sa uskutočnia v týchto mestách a zboroch:

 

pondelok I 13.03. I 18:00 I OSTRAVA, Dr. Martínka 51 (Savarin)
utorok 14.03. I 18:00 I OSTRAVA, Dr. Martínka 51 (Savarin)
streda I 15.03. I 18:00 I OLOMOUC, Nerědínska 29
štvrtok I 16.03. I 18:00  I BRNO, Novobranská 4
piatok I 17.03. I 18:00 I PRAHA, Erbenova 9
sobota I 18.03. I 16:00 I PRAHA, Erbenova 9
nedeľa I 19.03. I 10:15 I HRADEC KRÁLOVÉHabrmanova 34a
             
pondelok I 20.03. I 18:00 I TRENČÍNZlatovská 2183 (OC Úspech, 1.p.)
utorok I 21.03. I 18:00 I POPRAD, Moyzesova 27
streda I 22.03. I 18:00 I BRATISLAVA, R1 Centrum (Rožňavská 1)
štvrtok I 23.03. I 18:00 I BRATISLAVA, R1 Centrum (Rožňavská 1)
piatok I 24.03. I 18:00 I ŽILINA, P.O.Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
sobota I 25.03.
I 14:00 I MARTIN, Bernolákova 7
  I 25.03. I 18:00 I MARTIN, Bernolákova 7
nedeľa I 26.03. I 10:00 I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72

Späť na program

13. - 26. marec 2023