Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)
5. apríl 2019

5. apríl 2019

Europe Ablaze 2019 | Česká republika

Dr. Rodney Howard-Browne počas svojej Europe Ablaze Tour navštívi Českú republiku.

 Dr. Rodney Howard-Browne je jednou z popredných osobností hnutia Ducha Svätého posledných desaťročí.

 

Počas svojho pätnásťdňového turné s názvom Europe Ablaze navštívi Ostravu popredná osobnosť svetového letnično-charizmatického hnutia Dr. Rodney Howard-Browne.

Dr. Howard-Browne bol jedným z iniciátorov a hlavných predstaviteľov „novej vlny Ducha Svätého“, ktorá sa začiatkom 90. rokov rozšírila po svete ako tzv. torontské požehnanie a spôsobila množstvo lokálnych prebudení, oživenie duchovného života a dynamický rast zborov na všetkých kontinentoch.

 

 

ZAČIATOK ZHROMAŽDENIA

18:30 hod.

 

 

MIESTO KONANIA

 

Multifunkčná aula Gong, Dolní Vítkovice

Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
dolnivitkovice.cz 

 

mapa-areal-gong.jpg

 

 

DETSKÉ BESIEDKY


Detské besiedky nebudú.

 

 

 

rhb-2018-akcia.png

 

Dr. Rodney a Dr. Adonica Howard-Browne

 Dr. Rodney Howard-Browne a jeho manželka Dr. Adonica sú zakladateľmi organizácie Revival Ministries Interantional, zboru The River at Tampa Bay Church a vzdelávacích inštitúcií River Bible Institute, River School of Worship a River School of Government v meste Tampa na Floride v USA.

V decembri roku 1987 sa Rodney spoločne s manželkou Adonicou a ich tromi deťmi Kirsten, Kelly a Kennethom presťahovali zo svojej domoviny v Južnej Afrike do Spojených štátov, lebo cítili, že ich Boh volá stať sa africkými misionármi v Amerike. Pán prehovoril skrze Rodneyho toto prorocké slovo: „Tak ako Amerika počas posledných 200 rokov zasievala misionárov do Afriky, ja pozdvihnem ľudí z iných národov, aby prišli do Spojených štátov amerických. Posielam do Ameriky mocné prebudenie.“

V apríli 1989 Pán poslal prebudenie spojené so znameniami, divmi a zázrakmi, ktoré sa začalo v zbore v Clifton Park v New Yorku a pokračuje dodnes. Výsledkom tohto prebudenia sú tisícky ľudí, ktoré sa stretli s prítomnosťou živého Boha, zakúsili jeho dotyk a boli premenení. Boh takto koná stále – zachraňuje, uzdravuje, oslobodzuje a obnovuje.

Druhá dcéra manželov Howard-Browneovcov, Kelly, sa narodila s nevyliečiteľnou pľucnou chorobou zvanou cystická fibróza. Táto démonická choroba pomaly ničila jej pľúca. Na Vianoce roku 2002, keď mala 18 rokov, kapacita pľúc jej už nestačila a Kelly vydýchla posledný raz. Rodičia ju zverili do náručia jej Pána a Spasiteľa a prisahali, že prinútia diabla zaplatiť za to, čo urobil ich rodine, a že urobia všetko, čo je v ich moci, aby získali 100 miliónov duší pre Ježiša a dali jednu miliardu dolárov na svetovú misiu a žatvu duší.

Keď sa Dr. Rodney s Adonicou stali občanmi USA, zložili sľub vernosti USA, kde sa hovorí: „Budem podporovať a brániť Ústavu a zákony Spojených štátov amerických proti všetkým nepriateľom, cudzím aj domácim...“ Tento sľub vzali vážne. Milujú Ameriku, modlia sa za túto krajinu a veria Bohu, že uvidia ďalšie veľké prebudenie ako prebehne naprieč touto krajinou.

S vierou v toto veľké duchovné prebudenie usporiadali masívnu evanjelizačnú kampaň s názvom Celebrate America DC. Medzi rokmi 2014 a 2017 kázali po 29 večerov evanjelium Ježiša Krista vo Washingtone, v hale Daughters of the American Revolution vzdialenej iba necelých 500 metrov od Bieleho domu. V dôsledku evanjelizačného úsilia na uliciach a v halách Kongresu, rovnako aj počas výziev ku spaseniu na večerných zhromaždeniach sa pre Ježiša Krista rozhodlo 52 434 ľudí.

10. júla 2017, počas posledného dňa tejto kampane, mali Dr. Rodney a Adonica príležitosť stráviť tento deň v Bielom dome. So skupinou 25 ďalších Božích služobníkov boli pozvaní do Oválnej pracovne navštíviť prezidenta Trumpa. Bol to neskutočne silný moment. Videli, ako sa protestantskí, evanjelikálni a letniční vodcovia zišli s cieľom modliť sa za prezidenta Spojených štátov amerických. Prezident Trump bol otvorený a vďačne prijal ich modlitby.

Keď stál v Oválnej pracovni, požiadali Dr. Rodneyho, aby sa pomodlil za prezidenta Trumpa. Modlil sa za jeho ochranu, za Božiu múdrosť preňho a za to, aby boli zlí ľudia vyťatí a vykorenení. Nebola to dlhá modlitba, bola to horlivá modlitba zo srdca. Keď Dr. Rodney odišiel z Oválnej pracovne, úspešne spustil modlitebnú iniciatívu za prezidenta Trumpa, ktorá prebieha 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

S vášňou pre duše a túžbou oživiť a mobilizovať Telo Kristovo usporiadali manželia Howard-Browneovci evanjelizačné podujatia v 75 krajinách sveta. Boli to kampane R.M.I. Revivals a Great Awakening Tours. Ako výsledok týchto kampaní už prišlo ku Kristovi 17 755 700 vzácnych ľudí a desiatky tisíc veriacich sa prebudili a zmobilizovali ku kázaniu evanjelia Ježiša Krista.

 

 


Späť na program

5. apríl 2019