Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
9. - 11. august 2018

9. - 11. august 2018

Henry Madava v našich zboroch

Pozývame vás na evanjelizačné zhromaždenia s Henrym Madavom.

Henry Madava je zakladateľom a senior pastorom cirkvi Victory Christian Churches a tiež zakladateľom hnutia Christ for All Cities. Pôvodom pochádza zo Zimbabwe, no dnes žije spolu s manželkou a troma deťmi na Ukrajine, kde založil mnoho zborov a sám vedie zbor v Kyjeve. Jeho služba však okrem Ukrajiny presahuje aj ďalej, pastor Henry Madava slúžil vo viac ako 46 krajinách. Ako evanjelista pôsobí najmä v oblasti južnej a Juhovýchodnej Ázie, v Európe a Afrike. Jeho služba je kombináciou kázaného Slova viery a darov Ducha Svätého, ktoré prinášajú spasenie, uzdravenie a obnovu ľudských životov. 

štvrtok I 09.08. I 18:00 hod. I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72
sobota I 11.08. I 09:30 hod. I PRAHA, Erbenova 130/9

Späť na program

9. - 11. august 2018