Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)
30. - 31. júl 2016

30. - 31. júl 2016

Kresťanská konferencia s hosťom Danielom Kolendom

Na konferencii privítame jedného z najvýznamnejších evanjelistov súčasnosti - Daniela Kolendu.

Daniel Kolenda je moderný misionár a evanjelista, ktorý počas svojej služby viedol ku Kristovi viac ako 17 miliónov ľudí prostredníctvom masívnych evanjelizačných kampaní pod holým nebom v tých najvzdialenejších a najnebezpečnejších lokalitách na zemi. Daniel je nasledovníkom a pokračovateľom služby svetoznámeho evanjelistu Reinharda Bonnkeho a v súčasnosti je prezidentom misijnej organizácie Kristus pre všetky národy (Christ for All Nations, CfAN), ktorá usporiadala jedny z najväčších evanjelizačných podujatí v dejinách, vydala cez 190 miliónov kníh v 104 rôznych jazykoch a má svoje kancelárie v 10 krajinách po celom svete. Daniel tiež býva hosťom mnohých medzinárodne vysielaných televíznych programov.

Daniel je veľmi obdarovaný služobník, pochádza z piatej generácie kazateľov, ktorých služba sa vyznačovala mocným evanjelizačným pomazaním a neuveriteľnými zázrakmi podľa vzoru Ježiša Krista: kázanie, vyučovanie a uzdravovanie. Pri jeho službe slepí ľudia opäť vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní a hluchí počujú — dokonca videl aj vzkriesenie z mŕtvych — ale čo je najdôležitejšie, chudobným je kázané evanjelium. Práve tento jednoznačný dôraz na evanjelium je tým, čo robí službu Daniela Kolendu a organizáciu Kristus pre všetky národy takou jedinečnou.

Daniel je absolventom Southeastern University v Lakelandu na Floride a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole na Floride, ale jeho najväčšia kvalifikácia pochádza z obdobia, kedy mohol roky slúžiť po boku svojho mentora a duchovného otca Reinharda Bonnkeho. Ako bývalý pastor a zakladateľ zborov Daniel pociťuje neúnavný záväzok a hlbokú oddanosť Cirkvi. Viac ako polovicu nákladov na každú evanjelizačnú kampaň venuje následnej službe, aby sa každý novoobrátený človek mohol stať odvážnym učeníkom Kristovým, plným Ducha Svätého a viery a členom miestneho kresťanského zboru.

Spolu s manželkou Rebekou a deťmi Elijahom, Gloriou a Londonom bývajú v okolí mesta Orlando v USA.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o službe Daniela Kolendu, navštívte stránku od minusu k plusu alebo danielkolenda.sk

 

Kresťanská konferencia je spoločným stretnutím kresťanov zo Slovenska a z Čiech. Skladá sa z niekoľkých bohoslužobných zhromaždení, na ktorých sa stretnete s moderným prejavom chvály a uctievania Boha. Kázne a vyučovania z Božieho slova budú prezentované zrozumiteľným spôsobom s cieľom prakticky pomôcť ľuďom v ich každodennom živote a pri hľadaní Boha. Budú tiež prebiehať modlitby za uzdravenie a vyslobodenie z ťažkých životných situácií.

 

 box-shadow-650-1.png

PROGRAM KONFERENCIE

 

piatok  29.7.2016 | 18:00 hod. | mládež  (Lazovná 72)
sobota 30.7.2016 | 10:00 hod. | bohoslužba s Danielom Kolendom
  | 14:30 hod. | krsty  (Sládkovičova 98, sauna Erika)
  | 17:00 hod. | bohoslužba s Danielom Kolendom
nedeľa 31.7.2016 | 10:00 hod. | bohoslužba

Záznam z vodných krstov (zo septemba 2015), si môžete pozrieť TU.

 

 

box-shadow-650-1.png

MIESTO KONANIA

 

Športová hala ŠTIAVNIČKY, Banská Bystrica

 

box-shadow-650-1.png

DETSKÉ BESIEDKY

 

Počas oboch bohoslužieb bude pre veľkú besiedku zabezpečený dozor. Deti môžu byť odovzdané slúžiacim besiedkárkam pred začatím bohoslužieb. Veľká besiedka prebieha v zborovej budove na Lazovnej ulici 72, na ktorú sa deti s besiedkármi presunú zo športovej haly autobusom ráno približne o 10:30 a večer približne o 17:30. Autobusom sa takisto vrátia na halu k rodičom pred koncom jednotlivých zhromaždení.

Pre maminky s deťmi do 4 rokov bude pripravená malá besiedka, kde samozrejme počas celého zhromaždenia (vrátane chvál) bude prebiehať priamy obrazový prenos. V miestnosti bude k dispozícii mikrovlnka, prebaľovací pult, nočníky, jedálenské stoličky, detské koberce a hračky pre detičky.

Prečítajte si podrobnejšie Usmernenia pre rodičov.

 

box-shadow-650-1.png

STRAVOVANIE

 

Stravovanie v hale:

- priamo v hale bude otvorený bufet s teplými nápojmi, nealko, bagetami a iným občerstvením

Ostatné možnosti stravovania:

- v blízkosti sa nachádza Europa Shopping Centrum s reštauráciami a rýchlym občerstvením
- reštaurácie v centre mesta (Námestie SNP)

 

box-shadow-650-1.png

UBYTOVANIE

 

 - momentálne je potrebné vyhľadať a zabezpečiť si vlastné ubytovanie v miestnych penziónoch, hoteloch alebo na vysokoškolských internátoch Univerzity Mateja Bela


Späť na program

30. - 31. júl 2016