Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
21. máj 2017

21. máj 2017

Miro Tóth v Banskej Bystrici

Pozývame Vás na zhromaždenie s lead pastorom Kresťanského centra.

V roku 2005 Miro Tóth spolu s manželkou Martou prežili Božie povolanie založiť zbor v Nitre. Postupne sa stal lead pastorom Kresťanského centra – jedného zboru na štyroch miestach (Nové Zámky, Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce).

Absolvoval Zion Bible College v USA a evanjelikálnu teológiu na Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici. V roku 2013 založil Biblickú školu Gateway Collage v Nitre.

Jeho služba prešla za hranice Slovenska a bol pravidelne pozývaný na rôzne konferencie. Spolu slúžil v 19 krajinách. V aktívnej službe je už vyše 20 rokov.

Miluje ľudí, rád cestuje, často sníva a relaxuje hrou na klavír.

 

21.05. I 10:00 hod. I Banská Bystrica, Lazovná 72

 

 

 


Späť na program

21. máj 2017