Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)
15. - 20. august 2022

15. - 20. august 2022

One Way Camp 2022

Výnimočný čas, výnimoční ľudia, skvelí rečníci a výnimočný program s jasným cieľom – spoznať Boha viac a zažiť chvíle, ktoré zatrasú životom každého mladého kresťana.

Výnimočný čas, výnimoční ľudia, skvelí rečníci a výnimočný program s jasným cieľom – spoznať Boha viac a zažiť chvíle, ktoré zatrasú životom každého mladého kresťana.

Jedinečnosť campu spočíva v jeho spojení so skvelým ONE WAY FESTOM a kázaním evanjelia v uliciach s tímom The Harvest of Grace. Nenechaj si ho ujsť - tvoj život sa môže zásadne zmeniť. A ty zas môžeš byť súčasťou zmeny života iných.

Boh má pre teba jedinečný plán a práve ONE WAY CAMP je to miesto, kde ho môžeš spoznať.

 

KDE?    Šport Centrum Ekoma, Sekierska dolina, Zvolen

KEDY?  15.8. - 20.8.2021 (začíname v pondelok večerou, končíme v sobotu raňajkami)

CENA TÁBORA:  140 € 

 

Tábor je určený pre všetkých vo veku 15-24 rokov. 

Voľných miest zostáva: 37 (aktualizované 23.6.2022)

 

Cena campu zahŕňa:

  • ubytovanie s vlastným sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha)
  • komplet strava pondelok až streda, počas festu štvrtok až sobota raňajky na ubytovaní a bageta so sebou (na festivale budú stánky, kde je možné si ďalšiu stravu zabezpečiť)
  • autobusová doprava na festival
  • náklady na táborové aktivity

 

Program:

  • pondelok - streda program v Sekierskej doline (bohoslužby, modlitby, zaujímaví hostia, voľnočasové aktivity, príprava na festival, výlet)
  • štvrtok - sobota doobeda spoločný presun na One Way Fest (vlastnými autami, zabezpečenou autobusovou dopravou)

 

Prihlásenie:

Poslať prihlášku spolu s informovaným súhlasom a uhradiť zálohu 70€ je potrebné do 15.7.2022.

Celú sumu (140 Eur) je potrebné uhradiť najneskôr do 10.8.2022.

 

V odôvodnených prípadoch (napr. epidemické obmedzenia, prírodná katastrofa,...) bude zaplatená suma vrátená.

  

Spôsob platby:

číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 5618 2202
variabilný symbol: 2
správa pre prijímateľa (doplňujúce údaje): MLADEZ + meno prihláseného

 

Na stiahnutie pre neplnoletých účastníkov: 

Prihláška do tábora
Prehlásenie o bezinfekčnosti
 Informovaný súhlas rodiča
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Na stiahnutie pre plnoletých účastníkov: 

Prihláška do tábora
Prehlásenie o bezinfekčnosti
 Informovaný súhlas
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Kontakt:

Martina Šafaříková, tel. č. 0904 004 830, e-mail: safarik.martina@gmail.com

 

Chceš pomôcť s festivalom?

Pokiaľ máš záujem pomôcť s festivalom, kontaktuj Michala Belka na tel. č. 0917 770 236 a on ti poskytne potrebné info.

 

Tešíme sa aj na teba!


Späť na program

15. - 20. august 2022