Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)
20. - 22. máj 2022

20. - 22. máj 2022

Prebudenie pokračuje

Pozývame vás na zhromaždenia s pastorom Dele Olowu, hlavným pastorom európskych zborov Redeemed Christian Church of God (RCCG).

Materským zborom pastora Dele je zbor pastora Enocha Adeboye, v dnešnej dobe najväčšie kresťanské zhromaždenie na svete z mesta Lagos v Nigérii.

Pastor Dele je bývalým vysokoškolským profesorom štátnej správy a riadenia. Je človekom so silnou duchovnou službou a hlbokou známosťou Písma.

 

Bude slúžiť v týchto mestách a zboroch:

BRATISLAVA
20.5.2022  |  18:00 hod.

ŽILINA
21.5.2022  |  17:00 hod.

BANSKÁ BYSTRICA
22.5.2022  |  10:00 hod.


Späť na program

20. - 22. máj 2022