Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
5. - 8. september 2018

5. - 8. september 2018

Presvedč sa, že Boh existuje!

Pozývame vás na zhromaždenia s Markom Zechinom, v dňoch 5. - 8. septembra 2018.

Pastor Mark káže Božie Slovo spôsobom, ktorý je zrozumiteľný človeku dnešnej doby a vedie ľudí k živému vzťahu s Bohom, aby tak mohli zakúsiť Jeho zachraňujúcu a uzdravujúcu moc. Z týchto bohoslužieb neodídete rovnakí, ako ste prišli. Srdečne Vás pozývame!

Mark Zechin prišiel slúžiť do strednej Európy z USA deväťdesiatych rokoch spolu s manželkou Valériou ako misionár. V Ostrave založil zbor Kresťanskej medzinárodnej misie, ktorý potom viedol ako pastor. Jeho služba sa neskôr rozšírila aj na Slovensko a mnohí si ho iste pamätajú ako hosťa z konferencií a zborových zhromaždení Kresťanského spoločenstva.

 

Streda I 05.09. I 18:00 I BANSKÁ ŠTIAVNICA, 1. mája 4 (MŠ, 1. posch.)
Štvrtok I 06.09. I 18:00 I POPRAD 2, Nám. sv. Egídia 44 (budova OTP banky, 2. posch.)
Piatok I 07.09. I 18:00 I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72 (stretnutie mládeže)
Sobota I 08.09. I 17:00 I MARTIN, M. R. Štefánika 27 (Kocka)

 


Späť na program

5. - 8. september 2018