Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
26. apríl 2018

26. apríl 2018

Presvedč sa, že Boh existuje!

Pozývame vás na zhromaždenie s Markom Zechinom - štvrtok 26.4.2018 do Banskej Bystrice o 18:00 hod.

Pastor Mark káže Božie Slovo spôsobom, ktorý je zrozumiteľný človeku dnešnej doby a vedie ľudí k živému vzťahu s Bohom, aby tak mohli zakúsiť Jeho zachraňujúcu a uzdravujúcu moc. Z týchto bohoslužieb neodídete rovnakí, ako ste prišli. Srdečne Vás pozývame!

Mark Zechin prišiel slúžiť do strednej Európy z USA deväťdesiatych rokoch spolu s manželkou Valériou ako misionár. V Ostrave založil zbor Kresťanskej medzinárodnej misie, ktorý potom viedol ako pastor. Jeho služba sa neskôr rozšírila aj na Slovensko a mnohí si ho iste pamätajú ako hosťa z konferencií a zborových zhromaždení Kresťanského spoločenstva.

 

Štvrtok I 26.04. I 18:00 I  BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72 (MHD Severná)

 


Späť na program

26. apríl 2018