Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)
13. - 14.9.2019

13. - 14.9.2019

Seminár o misii

Evanjelizácia, misia, zakladanie zborov, 13. - 14.9.2019 v Martine.

 

Cieľová skupina:

mládež (mladí ľudia) a všetci, čo chcú evanjelizovať
 

Téma:

evanjelizácia (kázanie na ulici), misia, zakladanie zborov
 

Termín:

piatok 13.9.2019 o 18:00 hod.
sobota 14.9.2019 o 09:30 hod.
 

Hosť:

József Nagy z Budapešti
 

Miesto konania:

Obchodné centrum KOCKA (2. posch.) 
M. R. Štefánika 27, Martin
 
 

Späť na program

13. - 14.9.2019