Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
leto 2023

leto 2023

Termíny letných táborov

Ponúkame vám prehľad termínov letných táborov v roku 2023.

2. - 8.7.2023 | nedeľa - sobota | Teenage Camp (11 - 15 r.) | Penzión Bystrina v Bystrej

9. - 15.7.2023 | nedeľa - sobota | Detský tábor (7 - 10 r.)| Penzión Bystrina v Bystrej

29.7. - 4.8.2023 | sobota - piatok | Youth Camp (16 - 30 r.) | Hotel Javorná v Drienici


Späť na program

leto 2023