Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Termíny letných táborov

Ponúkame vám prehľad termínov letných táborov v roku 2023.

2. - 8.7.2023 | nedeľa - sobota | Teenage Camp (11 - 15 rokov) | Penzión Bystrina v Bystrej

9. - 15.7.2023 | nedeľa - sobota | Detský tábor (7 - 10 rokov)| Penzión Bystrina v Bystrej

29.7. - 4.8.2023 | sobota - piatok | Youth Camp (16 - 25 rokov) | Hotel Javorná v Drienici


Späť na program