Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
3. august 2024

3. august 2024

Termíny letných táborov

Ponúkame vám prehľad termínov letných táborov v roku 2024.

30.6. - 6.7.2024 | nedeľa - sobota | Teenage Camp (11 - 15 r.) | Penzión Bystrina v Bystrej

28.7. - 3.8.2024 | nedeľa - sobota | Detský tábor (7 - 10 r.)| Penzión Bystrina v Bystrej


Späť na program

3. august 2024