Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
27. - 28. február 2020

27. - 28. február 2020

Tajomná genetika

Pozývame vás na prednášky s Jozefom Škardom, ktoré sa uskutočnia v B. Štiavnici a vo Zvolene.


O tom, či je z lekárskeho hľadiska možné byť uzdravený z nevyliečiteľnej choroby, či ide o mýtus alebo lekársky zdokumentované skutočnosti a tiež aj o obnove ľudského tela, nám príde porozprávať

 

MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD. 

 

štvrtok I 27.02.2020 I 18:00 hod. I Banská Štiavnica, hotel Grand Matej (konferenčná miestnosť)
piatok I 28.02.2020 I 18:00 hod. I Zvolen, hotel Poľana (Námestie SNP 64)

 

 


Späť na program

27. - 28. február 2020