Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)
8. - 13. júl 2019

8. - 13. júl 2019

Youth Camp 2019

Všetkých mládežníkov pozývame na tábor! Tábor je určený pre mládež od 14 do 30 rokov.

KDE: Hotel Smrečina, Párnica 
KEDY: 8.7. - 13.7.2019 (začíname v pondelok večerou o 18:30, končíme v sobotu raňajkami)
CENA: 103€ (zahŕňa ubytovanie, stravu a výdavky na táborové aktivity)

Prihlásiť sa je potrebné do 10.6.2019.

Pri prihlásení je potrebné zaplatiť celú sumu naraz do 10.6.2019. Češi môžu zaplatiť v hotovosti na mieste.

Základné informácie

Počas tábora sú pre vás pripravené okrem zaujímavých športových aj nešportových aktivít zhromaždenia s výbornými rečníkmi na témy, ktoré zasiahnu nielen myseľ ale aj srdce mladého človeka.

Aktivity v rámci hotela: biliárd, stolný tenis, tenis, volejbal, futbal, za poplatok vírivka, lanová dráha. Kto chce, môže priniesť aj spoločenské hry.
 
Ako sa dostať do hotela?

Adresa:

Hotel Smrečina
Malá Lúčivna 28
026 01 Párnica
Slovenská republika

http://www.hotelsmrecina.sk/

Grafikony autobusov a vlakov nájdete na www.cp.sk.

Pri príchode vlakom zo všetkých smerov, prichádza osobný vlak, ktorý odchádza z Kraľovian 17:28, do Párnice 17:45 odtiaľ budeme zvážať mládežníkov os. autami a hotelovým mikrobusom. Kto potrebuje odvoz z Párnice, nech to napíše do prihlášky. Kto príde osobným autom a chcel by pomôcť odvážať tých, ktorí potrebujú odvoz, nech to napíše tiež, aby sme vedeli s kým môžme počítať.

 

Informácie k registrácii a platbe

Prihlásiť sa je možné e-mailom na adresu youthcamp.milost@gmail.com (kontaktná osoba Paula Stanková), kde je potrebné uviesť svoje osobné údaje - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP (prípadne pasu) a zbor. Ak chceš byť ubytovaný s niekým konkrétnym, tak to prosím napíš do mailu. Ak ti je to jedno, tak to prosím napíš tiež.

Platbu za tábor uhraďte cez internet-banking alebo prevodom z vašej banky. Češi môžu zaplatiť v hotovosti na mieste.

číslo účtu: SK59 1100 0000 0026 2378 2124
variabilný symbol: 2019
správa pre prijímateľa (doplňujúce údaje): MLADEZ + meno prihláseného

Na tábor je potrebné zobrať preukaz totožnosti (OP alebo pas) a kartičku poistenca.

Osoby, ktoré v priebehu tábora nebudú plnoleté, musia pri príchode do tábora odovzdať rodičom podpísanú prihlášku, vyplnený Informovaný súhlas podpísaný rodičom, príp. zákonným zástupcom, prehlásenie o bezifekčnosti a potvrdenie od ošetrujúceho lekára (nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred začiatkom tábora) spolu s kópiou preukazu poistenca.

Príloha: Informácia o spracúvaní osobných údajov


Späť na program

8. - 13. júl 2019