Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
18. máj 2019

18. máj 2019

YOUTH REVIVAL

Pozývame vás na mládežnícke prebudenecké zhromaždenie do Banskej Bystrice - 18.5.2019.

Príďte zažiť Božiu moc a skutočnú slobodu! Neodkladajte to!
Teraz je ten správny čas na zmenu! Je čas spoznať Božiu vôľu!

PS: Určite to nie je akcia iba pre mladých, preto môžete prísť všetci.

 

PROGRAM:
 

sobota I 18.05. I 10:00 I harvest I v uliciach Banskej Bystrice
      I 18:00 I bohoslužba I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72

 

 

 


Späť na program

18. máj 2019