Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Logos september 2007


Vyberáme

Nový svet

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Nový svet

Čítať viac...

Závislosti

Danica Luková | Veda a viera

Závislosti

Čítať viac...