Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos september 2007


Vyberáme

Nový svet

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Nový svet

Čítať viac...

Závislosti

Danica Luková | Veda a viera

Závislosti

Čítať viac...