Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos september 2007


Vyberáme

Nový svet

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Nový svet

Čítať viac...

Závislosti

Danica Luková | Veda a viera

Závislosti

Čítať viac...