Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos september 2007


Vyberáme

Nový svet

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Nový svet

Čítať viac...

Závislosti

Danica Luková | Veda a viera

Závislosti

Čítať viac...