Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Logos máj 2009


Vyberáme

Generačné požehnania

Jaroslav Kříž | Téma

Generačné požehnania

Problémom niektorých súčasných prebudeneckých cirkví je, že nepochopili potrebu odovzdania viery ďalším generáciám. Čítať viac...

Skutky apoštolov

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Skutky apoštolov

alebo zaostrené na ranú cirkev Čítať viac...

Falošný alebo pravdivý svetonázor?

Veronika Kováčová | Z histórie

Falošný alebo pravdivý svetonázor?

Svetonázor je ucelený pohľad jednotlivca na svet, systém myšlienkových pochodov, na základe ktorých človek hodnotí veci a javy vo svojom okolí. Vytvára sa prirodzene a nepozorovane už v skorom detstve, hlavne vplyvom rodiny a pedagógov v šk Čítať viac...

Reformácia na Spiši II.

Peter Minárik | Z histórie

Reformácia na Spiši II.

Čítať viac...