Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos marec 2009


Vyberáme

Čo so zlorečením

Martin Bielik | Vyučovanie

Čo so zlorečením

Boh má plán pre život človeka a keď sa deň za dňom pridŕžame plánu, súc vedení Svätým Duchom, náš život isto dobre skončí a bude plný dobrého ovocia. Nedáme sa z tohto požehnania vyraziť iba vďaka tomu, že niektorí ľudia požeh Čítať viac...

Už u vás zvonili?

Daniel Šobr | Svetové náboženstvá

Už u vás zvonili?

Mnozí lidé o nich hovoří jako o sektě. Veřejnosti jsou známí jako horliví zvěstovatelé své víry, kteří se snaží každého přesvědčit o své pravdě. U nás snad neexistují domovní dveře, u nichž by nezazvonili a nenabízeli svou li Čítať viac...