Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos október 2011


Vyberáme

Zabij svého obra

Jaroslav Kříž | Téma

Zabij svého obra

Ve Starém zákoně vidíme, že se Izraeli při putování do zaslíbené země stavěli do cesty znepřátelené národy: Amalek, Moáb, Amon, Edom a další. Čítať viac...

Sedem podobenstiev

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Sedem podobenstiev

Budeme sa zaoberať siedmimi podobenstvami, ktoré Ježiš vyučoval pri Galilejskom mori Čítať viac...