Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos jún 2012


Vyberáme

Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola

Daniel Šobr | Preklad Biblie

Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola

Preklad Biblie Čítať viac...

Posvěcení

Marie Hasová | Vyučovanie

Posvěcení

Dobrý a spokojený život prožíváme tehdy, když chodíme na každý den v Boží vůli. Nestačí se vydávat Bohu pouze v modlitbách, musíme se ochotně poddávat v každé chvíli a v každé oblasti našeho života a tím naplňujeme Boží plá Čítať viac...

Biblia písaná krvou

Árpád Kulcsár | Z histórie

Biblia písaná krvou

Predstaviteľov reformácie motivovala snaha vrátiť kresťanstvu jeho skutočnú silu a vplyv. Boli presvedčení, že to bude možné iba vtedy, ak svoju vieru v plnej miere podriadia Svätému Písmu a cirkev očistia od všetkých protibiblických tr Čítať viac...