Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos september 2012


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Bratia a sestry, v našom okolí je plno ľudí, ktorí kráčajú smerom od Boha, smerom do zahynutia, podobne ako onen človek kráčal z Jeruzalema, mesta pokoja, do prekliateho mesta Jericha. Čítať viac...

Konferencia so Šándorom Némethom

Daniel Šobr | Zo života cirkvi

Konferencia so Šándorom Némethom

Pre množstvo letnično-charizmatických kresťanov z Čiech i Slovenska bola dozaista vrcholom tohto leta augustová Kresťanská konferencia s pastorom Šándorom Némethom z budapeštianskeho Zboru viery (Hit Gyülekezete). Čítať viac...