Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos júl 2014


Vyberáme

Bez modlitby to nejde

Jaroslav Kříž | Téma

Bez modlitby to nejde

Hovoriť o modlitbe nie je ľahké. Ak dá niekto audiovizuálnu kázeň na milost.tv, o počte ľudí, ktorí si ju pozrú, rozhoduje po prvé to, kto hovorí, a po druhé, o čom hovorí. Čítať viac...

Kolektívna zodpovednosť

Tibor Ruff | Vyučovanie

Kolektívna zodpovednosť

Prečo musia nastupujúce generácie prosiť o odpustenie za hriechy predchádzajúcich pokolení, keď je človek morálne zodpovedný iba za svoje vlastné hriechy? Čítať viac...

Hormonální antikoncepce

Zuzana Částková | Veda a viera

Hormonální antikoncepce

„Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka – to jest od jeho bratra – budu vyhledávat krev člověka. Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita jeho krev. Čítať viac...