Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos apríl 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Napätá politická situácia v Čechách aj na Slovensku, ale vôbec i na celom svete, nám v posledných mesiacoch zobrala trochu pozornosti. Čítať viac...

Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici

Martina Šafaříková | Zo života cirkvi

Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici

Na prelome mesiacov marca a apríla, počas veľkonočného víkendu, sme sa znovu zišli v športovej hale Dukla na Štiavničkách, aby sme spoločne chválili Pána a počúvali Božie slovo. Plná sála veriacich s nadšením očakávala, čo vík Čítať viac...