Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 5 z 5 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Balfourova deklarace (1917)5/2008Lenka ŠkardováIzrael
Lednová konference v Bánské Bystrici1/2014Lenka ŠkardováZo života cirkvi
Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku3/2014Lenka ŠkardováZo života cirkvi
Konference na Moravě5/2014Lenka ŠkardováZo života cirkvi
Církev víry – sbor v Olomouci6/2016Lenka ŠkardováPredstavujeme
1 - 5 z 5 článkov