Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

A k Ježišovi privádzali aj deti, aby sa ich dotýkal...

Milí čitatelia, chcem vám v krátkosti opísať, čo Boh vykonal v našej rodine. Zároveň si prajem, aby toto svedectvo bolo pre vás povzbudením, že Boh aj v dnešnej dobe robí zázraky a chce pre ľudí len dobro.

V máji tohto roku sme do našej rodiny prijali dve deti z detského domova - mladšie dievčatko a staršieho chlapca. Keď k nám deti prišli, bolo ich treba nahlásiť k detskému lekárovi, čo sme urobili hneď na druhý deň. Pri dôkladnom vyšetrení pani doktorka zistila, že chlapec nemá zostúpený pravý semenník a že je potrebná operácia. Operáciu je potrebné vykonať čo najskôr, lebo ak sa zákrok nespraví do 5-tich rokov jeho života, môže mu vajíčko odumrieť. Túto diagnózu potvrdili aj zdravotné záznamy, ktoré mal uložené v zdravotnej karte. Na operáciu bol už dvakrát objednaný, ale jeho rodina z nejasných dôvodov nereagovala.

Pri modlitbe bol chlapec uzdravený a teraz to máme potvrdené aj odborným lekárom.

O niekoľko dní, keď sme sa dozvedeli túto správu, navštívil náš zbor Milosť v Prievidzi Dr. Škarda, ktorý mal veľmi zaujímavú prednášku o dokonalosti ľudského tela a procesoch prebiehajúcich v ňom. Táto prednáška veľmi povzbudila našu vieru, aký úžasný plán má s nami náš Stvoriteľ a že mu záleží na tom, aby bol každý uzdravený. Na záver prebiehali modlitby za uzdravenia vkladaním rúk na ľudí. Na modlitbu sme išli aj my s deťmi a mali sme veľké očakávania. Verili sme, že pri modlitbe sa ich dotkne sám Ježiš Kristus a vykoná v ich životoch to, za čo sme prosili, a to hlavne za zdravie a aj za emocionálne upokojenie. Bolo totiž na nich vidieť, že v minulosti prežili rôzne psychické zranenia.

Na druhý deň sme videli, že deti sú výrazne pokojnejšie a vyrovnanejšie, ako keď k nám prišli, čo im zostalo doteraz. Za dva týždne sme išli s chlapcom na urológiu, kde nás podľa predchádzajúcich vyšetrení mali objednať na operáciu. No pri vyšetrení nás pán doktor potešil - povedal, že všetko je v úplnom poriadku, operácia nie je potrebná. Vedeli sme, že vtedy, pri modlitbe, bol chlapec uzdravený a teraz to máme potvrdené aj odborným lekárom. Za toto všetko sme Bohu veľmi vďační.

Zo srdca prajem aj vám, aby ste aj vy našli Boha, ktorý uzdravuje.

Sestra Zdenka z Prievidze.Súvisiace články

Buďte jako děti|Logos 2 / 2012 | Daniel Šobr |Téma
Deti potrebujú hranice|Logos 2 / 2012 | Oľga Betková|Vyučovanie
Traumy a ich spracovanie|Logos 4 / 2019 | Zoltán Bohács|Vyučovanie
Obrazy a ich bohovia|Logos 5 / 2017 | Martin Vincurský|Z histórie
Dôležitosť vzdelávania aj pri výchove detí|Logos 5 / 2017 | Anna Hvizdáková|Rodina