Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Ako získať svojich blízkych pre Pána

Toto je moja rada podložená Božím Slovom

logos-12-ako-ziskat-blizkych-1.jpgJedna z najčastejšie kladených otázok počas moje služby bola otázka, ako získať svojich blízkych pre Pána.

Po prvé, uvedomte si, že Otec ťahá ľudí skrze Ducha Svätého. Keď sa káže Božie Slovo, Duch Svätý usvedčuje ľudí skrze Slovo. Ježiš povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,44)

Po druhé, modlite sa, aby Boh niekoho poslal vašim nespaseným príbuzným do cesty. Ježiš v Mt 9,38 povedal: „Teda proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ Neverím však tomu, že existujú nejaké pravidlá, ktoré si môžete stanoviť pri získavaní duší, ktoré by fungovali pre každého. Boh môže jedného človeka viesť jedným spôsobom a druhého zasa inak. Vždy musíme mať na mysli rozhodujúcu prácu Ducha Svätého pri vedení ľudí ku Kristovi.

Niekedy sú členovia vašej rodiny najťažšou skupinou ľudí, s ktorými máte jednať. Veľmi často vás nebudú počúvať. Všeobecne povedané, lepšie pre vás bude, keď sa nebudete snažiť s nimi jednať. Teraz ma nechápte zle – niekedy vás Duch Boží môže viesť inak. Teraz len kladiem niektoré všeobecné inštrukcie.

Ako sa obrátila moja rodina

Bol som dospievajúci chlapec, keď som sa znovuzrodil. Niektorí z mojej rodiny boli tzv. formálni kresťania. Vedeli, že Ježiš je ich Spasiteľ, ale okrem toho viac nevedeli. Pokiaľ ide o nespasených členov mojej rodiny – a to zahŕňa ostatných príbuzných, ako tety, strýkov, bratrancov a sesternice, Duch Boží ma viedol, aby som im nikdy nič nehovoril o spasení. Jeden spôsob ako nás Duch Boží vedie je skrze vnútorné svedectvo alebo vnútorné presvedčenie. Mal som vo svojom duchu presvedčenie, že ak moji blízki uvidia realitu Ježiša Krista v mojom živote, všetci to budú chcieť. (To platí aj v prirodzenej oblasti. Ak napríklad vieš, že niekto má dobrý recept, chceš ho.)

Podľa Božieho Slova:„Telesné cvičenie je na málo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná...“ (1Tim 4,8) „Užitočná“ znamená, že sa to oplatí. Pavol pokračoval vo verši 15: „Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom.“

Nikdy som nepovedal ani jednu vec o Pánovi nikomu z mojich blízkych príbuzných a nikdy som nikoho z nich nepožiadal, aby sa obrátili. Začal som kázať ako 17-ročný chlapec, ale nikdy som ich nepožiadal, aby ma prišli počúvať, ako kážem. Prišli, ale nikdy som ich o to nežiadal. Nikdy som nikomu z nich nepovedal ani slovo o spasení. Bol som takto vedený. Vedel som vo svojom duchu, že nemám hovoriť.

Nenaliehaj

Ak naliehaš na svoju nespasenú rodinu, nebudú chcieť byť v tvojej blízkosti. Predtým, ako som bol spasený a začal som kázať, moja rodina sa nikdy pri stole nemodlila, ale potom ma vždy požiadali, aby som sa modlil pri jedle. Nikdy som im nepovedal nič iné. Avšak v priebehu rokov sa všetci obrátili!

Všimol som si dve bežné chyby, ktoré ľudia robia, keď jednajú so svojou rodinou: Prvá chyba je, že sa snažia byť radikálne duchovní a druhá chyba je, že to preháňajú so svedectvom.

Áno, Biblia učí o svedectve, ale spomeňte si na staré príslovie: „Slová napomínajú, príklady tiahnu.“ To znamená, že čo ozaj hlasno hovoríš, ľudia príliš často nepočúvajú, čo hovoríš. Toto je obzvlášť pravda vtedy, keď to, čo robíš, nie je v súlade s tým, čo hovoríš. Inými slovami, ľudia, ktorí veľa hovoria, nemusia mať dostatočný spôsob života, ktorý by podporil ich svedectvo.

Len som nechal, nech môj život svedčí mojim drahým, ktorí boli nespasení a oni videli niečo na mojom živote, čo chceli. Myslím, že toto je vlastne najväčšie svedectvo. Tvoj život môže ovplyvniť tvojho partnera, deti a iných príbuzných.

Hoci som nesvedčil svojim príbuzným, naozaj som sa za nich roky modlil. Obzvlášť som sa modlil za jedného príbuzného, ktorý prechádzal ťažkými skúškami súvisiacimi s jeho rodinou.

Musíš použiť múdrosť, aby si vedel, kedy máš hovoriť svojim blízkym nespaseným a kedy mať ústa zavreté.

Raz som bol obchodne v mojom rodnom meste a zdalo sa mi, že vidím ísť po ulici známu postavu. Chôdza tohto človeka mi pripomenula toho dotyčného príbuzného. Avšak ako som autom zastal pri tom mužovi, zdalo sa mi, že je to iný človek a išiel som ďalej.

Ako som prešiel niekoľko blokov, zrazu ma napadlo: Mama povedala, že ten príbuzný schudol asi 50 libier a už by som ho viac nespoznal. Nespoznal som ho, tak bol strhaný.

Rýchlo som nahlas povedal: „Drahý Bože, zachráň toho človeka.“

Hlas zo zadného sedadla v aute povedal: „ Nuž, to je to, čo sa snažím urobiť.“ Bolo to tak jasné, že som sa pozrel dozadu, aby som videl, či sa tam niekto vzadu neskryl! Hneď potom som niečo vedel: Márnil som čas modlením sa takej modlitby za spasenie toho človeka, lebo Boh sa ho snažil zachrániť po celý jeho život.“

Modli sa za robotníkov

Mysľou mi prebehlo Písmo. Ježiš povedal v Mt 9,38: „Teda proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“

Autom som zastavil pri ceste. Sklonil som hlavu a modlil sa: „Drahý Pane, viem, že by nebolo veľmi dobré ísť a hovoriť s tým mužom, pretože viem, že by ma nepočúval. Ale musí byť niekto, koho bude počúvať. Neviem, kto je ten človek, ale ty vieš. Pošli mu niekoho do cesty, aby mu svedčil.“

Pätnásť rokov modlenia sa: „Bože, zachráň toho a toho...“ nefungovalo. Raz som sa modlil k Bohu, aby mu poslal robotníka do cesty a v priebehu dvoch týždňov mu niekto prišiel do cesty, modlil sa s ním a ovplyvnil ho. Mama mi povedala, že si kúpil Bibliu a začal chodiť do cirkvi.

Potom, ako som mal takú nezvyčajnú skúsenosť, začal som skúmať Písmo. Vo vtedajších cirkevných kruhoch sme sa vždy modlili: „Bože, zachráň stratených. Bože, zachráň stratených. Bože, zachráň stratených.“ Ale nikde v Biblii som nenašiel, kde by sa hovorilo: „Modli sa, aby Boh zachránil hriešnikov.“

Namiesto toho som našiel miesto, kde Ježiš povedal: „Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ Žatva je tu, len čaká, aby sa zožalo! Jednoducho potrebujeme robotníkov, aby zožali úrodu.

Je niekto, kto môže hovoriť k tvojim príbuzným, keď ty nemôžeš. Musíš si to uvedomiť.

Úloha modlitby

Avšak veriť, že príde nejaký robotník do cesty tvojim milovaným nespaseným nie je jediná cesta, ako ich zachrániť. Potrebuješ počúvať na inštrukcie svojho ducha, ako tú osobu zasiahnuť. Niečo ti bude fungovať. Jedna vec, ktorú môžeš robiť, je prihovárať sa za nich.

Často, keď sa modlíme sa svojich nespasených príbuzných plačeme, alebo sa len modlíme v Duchu. Viac alebo menej sa to snažíme urobiť sami v tele. Snažíme sa prinútiť Boha, aby niečo urobil. Snažíme sa niečo prinútiť, aby sa to stalo.

To, čo potrebujeme urobiť, je študovať Slovo a závisieť od neho a dôverovať Duchu Božiemu, že spôsobí, aby naši milovaní mali skúsenosť spasenia. Musíme dať prednosť najprv Slovu. Žiadny modlitebný život nebude úspešný, ak nie je založený na Božom Slove.

Uvedom si, že získanie odpovede môže závisieť od teba. Manifestácia môže prísť rýchlejšie, ak je v tebe silne zakorenené Slovo Božie. Biblia hovorí: „Viera prichádza z počutia a počutie skrze Slovo Božie.“ (Rim 10,17) Inými slovami, tvoja viera je silnejšia, ak máš v sebe veľa Slova.

To je dôvod, prečo sa za niektoré veci nemodlím niekoľko dní, až pokiaľ poriadne nepreskúmam Slovo na danú tému. (Naliehavé prípady sú iné). Ak je tu tá situácia celé roky a nezmenila sa, bude tu aj niekoľko dní, a ty máš čas študovať, čo o tom hovorí Slovo. Neprestaň ho skúmať. Neprestaň nad ním premýšľať.

logos-12-ako-ziskat-blizkych-2.jpgNiekedy som aj celé dni premýšľal len nad jednou vecou. Po troch alebo štyroch dňoch som zistil, že viera je vo mne taká silná, že by som nemohol pochybovať, ani keby som chcel. Slovo vo mne niečo vybudovalo.

Ježiš povedal v Jn 15,7: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám.“ Vidíš, potom, ako sa Božie Slovo dostane do teba, vtedy si schopný efektívne sa modliť.

Pretože Duch Boží, nie my, vie, koho sa môže dotknúť, môže ťa viesť prihovárať sa za ľudí, ktorých sotva poznáš, namiesto tvojich nespasených milovaných alebo priateľov. Ak sa budeš takto modliť, po určitom období zistíš, že sa modlitebné bremeno pozdvihlo a duch ľahkosti bude prevládať. Niekedy sa ľudia začnú smiať. Veľakrát som sa smial alebo spieval v Duchu. Prečo? Keď bremeno odíde, to znamená, že odpoveď je istá, hoci sa to ešte neprejavilo.

Pred niekoľkými rokmi som študoval, čo hovorí Nový zákon o autorite veriaceho. Nemyslel som vtedy na mojich nespasených príbuzných. Avšak zatiaľ čo som čítal 2. Korinťanom 4,4, pochopil som, že Pavol povedal, ako boh tohto sveta satan oslepil myseľ tých, ktorí sú stratení. Niečo som začal chápať.

Je potrebné zlomiť diablovu moc nad našimi nespasenými príbuznými, pretože diabol zaslepil ich myseľ.

Keď som uvidel túto pravdu, uvažoval som, že ak je to pravda (a vedel som, že je, lebo je to Božie Slovo) – že ak to môžem aplikovať na môjho brata Duba – potom to môže fungovať u každého, lebo on je „čierna ovca“ rodiny. Je v nej veľa hriešnikov, ale on je ten najhorší prípad. Ak to bude účinkovať pre neho, bude to účinkovať pre každého!

Pozdvihol svoj svoju Bibliu do jednej ruky, zodvihol som svoju druhú ruku do neba a povedal: „V mene Pána Ježiša Krista lámem diablovu moc nad životom môjho brata Duba a vyhlasujem Dubove vyslobodenie. To znamená vyslobodenie od diabla a plné spasenie v Ježišovom mene. Amen.“

Modlil som sa a príležitostne som sa postil za Duba počas 15-tich rokov. Zdalo sa, že nič z toho neúčinkovalo. Vlastne to vyzeralo, že sa to zhoršuje. Ale akonáhle som sa modlil tú modlitbu, zlomiac diablovu moc nad Dubovým životom, bolo to vyriešené. Ani som sa ďalej toho nedotkol vo svojich myšlienkach, ani som na to nemyslel.

Prešiel asi týždeň. Potom ma napadlo: „Ale, no tak. Hádam neveríš, že starec Dub bude dakedy spasený, či áno?“

Začal som premýšľať nad situáciou. A toto je rozhodujúci bod v spasení, vo viere a v prijatí čohokoľvek, čo potrebuješ od Boha. Pokiaľ ťa diabol môže držať v oblasti rozumu, vždy ti naloží, v každej bitke, v každej vojne. Ale ak ho ty budeš držať v oblasti viery, vždy ho porazíš!

Na chvíľu som začal o tom premýšľať. Potom som už o tom nepremýšľal. (Môžeš sa trénovať takto to robiť, ale žiada si to čas a vytrvalosť).

Z môjho vnútra, v mojom duchu začalo niečo bublať. Vychádzalo to cez moje ústa a začal som sa smiať – rovno z môjho vnútra.

Povedal som: „Nie, nie, ja si nemyslím, že Dub bude spasený. Ja to viem. Vidíš, satan, zobral som meno Ježiš, zlomil som tvoju moc nad Dubom a vyhlásil jeho vyslobodenie od teba a jeho plné spasenie.“

Keby ma diabol prinútiť rozmýšľať: „Nuž, dúfam, že bude spasený, neviem, či bude, alebo nie … možno bude,“ bol by ma porazil. Ale ja som v tomto vypol myseľ a odmietol som na to myslieť.

V priebehu dvoch týždňov bol Dub spasený.

Toto je len jeden spôsob modlenia sa za spasenie svojich blízkych. Za iného príbuzného som sa modlil inak, ako ma Pán viedol modliť sa.

Teda proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Všetko sa vracia späť k Slovu a k Duchu. Každý kresťan sa potrebuje dostať do Slova a študovať, čo Biblia hovorí na danú tému prihovárania sa za stratených.

Ľudia sa často modlia nesprávne a otvárajú dvere diablovi. Modlia sa: „Pane, pritiahni ich za každú cenu.“ Ale Ježiš Kristus už zaplatil cenu! Ľudia budú o niekom hovoriť: „Nuž, Boh si použil tragédiu, aby ho priviedol k spaseniu.“ Ale takéto zmýšľanie nie je v súlade s Bibliou.

Ľudia boli spasení v časoch vojny, keď padali bomby, ale to nebol Boží spôsob, ako ich pritiahnuť k sebe. Samozrejme, On je tu, keď sa ľudia obrátia k Nemu, ale nemusíš sa modliť, aby na nich prišli tragédie, aby sa obrátili k Bohu!

Tiež musíš byť závislý od Ducha Božieho a musíš použiť múdrosť, aby si vedel, kedy máš hovoriť svojim blízkym nespaseným a kedy mať ústa zavreté. Samozrejme, stále sa máš za nich modliť.

Ja som nikdy nepochyboval, že moja blízka rodina bude spasená. Moja žena bola spasená, keď sme sa zobrali a neskôr sme mali dve deti. Nikdy ma ani nenapadlo, že by moje deti neboli spasené. Vedel som, že budú.

Boh naozaj jedná s rodinami a človek by sa mal ujať iniciatívy. Väčšinou manžel, keď sa stane kresťanom, chodí s Bohom, je hlavou vo svojom dome, modlí sa a vedie rodinné modlitby, a rodina ho bude nasledovať.

Pokiaľ sa rodičia „domáhajú“ svojej rodiny, musia urobiť nejaké veci. Musia vytrénovať dieťa cestou, ktorou by malo ísť (Prísl. 22,6). Musia ho vychovávať v kázni a napomínaní Pánovom (Ef ), vyučujúc ho Slovu.

Mladí ľudia, ktorí sa snažia slúžiť svojim nespaseným rodičom, tiež potrebujú byť vedení Duchom Svätým. Poznám deti a tínedžerov, ktorí sú spasení, a potom viedli svojich rodičov k Pánovi. Na druhej strane poznám tínedžerov, ktorí získali spasenie a spôsobili rozdelenie medzi sebou a svojimi rodičmi, pretože tlačili veci príliš rýchlo a boli príliš tvrdí pri vydávaní svedectva.

Môžeš sa zaujímať o iných a mať bremeno za nich, ale nemôžeš položiť pancierové pravidlá a povedať: „Ja môžem vyhlásiť spasenie niekoho“ len preto, že chceš, aby boli spasení. Samozrejme, chceme, aby bol každý zachránený, ale ten dotyčný má s tým niečo dočinenia. Slobodná vôľa človeka je v tom zahrnutá, či prijme, alebo odmietne Krista.

Len čo je nad ľuďmi zlomená diablova moc, ak sú slobodní rozhodnúť sa, zvyčajne urobia správne rozhodnutie. Samozrejme, ak je ich myseľ zaslepená, nemôžu urobiť správne rozhodnutie. Ale zvyčajne je to tak, že len čo sa satanova moc nad nimi zlomí, prídu k Pánovi. Nemôžeš povedať, že sa to na 100% deje, pretože niektorí ľudia zámerne nebudú nasledovať Pána.

Naozaj máme inštrukcie a väčšinou ich môžeš objaviť pri štúdiu Slova. Kde nie sú inštrukcie, musíš byť závislý od toho, čo ti Duch Svätý povie, že máš urobiť.

Nech Pán pošle tvojim milovaným nespaseným do cesty koho On chce. Ty chceš, aby sa obrátili a chodili do určitého typu cirkvi, ale oni sa môžu obrátiť a chodiť do inej cirkvi. Hlavná vec je, aby sa ľudia obrátili a dostali sa do neba!

Či sa už ľudia uzdravia, alebo nie, či hovoria v jazykoch – ak sú zachránení, môžu ísť do neba. Inými slovami, môžeš ísť do neba s chorým telom, ale nemôžeš ísť do neba s duchom napadnutým hriechom. Keď si spasený, môžeš ísť do neba, či už máš alebo nemáš krst Duchom Svätým.

Spasenie je najdôležitejšia vec.

 

Preklad: Mária KupčiováSúvisiace články

Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučovanie
Prázdniny, ako sa patrí|Logos 9 / 2019 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Viera pre vzťahy|Logos 1 / 2011 | Gloria Copeland|Vyučovanie
Ako som prežila|Logos 10 / 2015 | Jaroslava Marcienková |Osobnosť
Vášeň pre ľudí|Logos 2 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi