Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Biblický seminár s Csabom Surjányim

1.3.2014 – Banská Bystrica

logos-02-03-bib-seminar.jpgPerá pripravené, zápisníky otvorené a vzduchom sa nesie úžasná atmosféra... Csaba Surjányi, vysokoškolský pedagóg z Akadémie Svätého Pavla v Budapešti, ktorého nám do slovenčiny tlmočil pastor Milan Dupan, si pripravil dlhšie vyučovanie na tému: ,,Manželstvo“.

Na začiatku úryvkom z Matúša 19,3-12 poukazoval na to, ako Ježiš vysvetľoval farizejom nariadenie dané Mojžišom o manželstve a rozvode.

Ak by jednota vedela vzniknúť na telesnej báze, stačili by nám na vytvorenie šťastia telesné veci. Ak by vedela vzniknúť len na duševnej báze, postačila by nám komunikácia. Ale len ak sme duchovní ľudia, vieme žiť v dobrom manželstve. Manželstvo nie je iba o tom, že sa dvaja ľudia zoberú. Je to každodenný beh na dlhú trať, nie len naše hobby.

Na základe citácie z 1. listu Timoteovho 2, 8-15 vyzval mužov, aby sa modlili a dvíhali ruky bez hnevu a sváru. Povzbudzoval ich, aby si nemysleli, že uctievanie je iba pre ženy. Správna rodina má byť ,,mužocentrická“, pretože Boh stvoril muža tak, aby vedel ženu urobiť šťastnou. Adam však nebol nervózny ... on bol z Evy nadšený. Páčilo sa mu, že je iná ako on a dopĺňa ho. Dvaja duchovní ľudia považujú za dôležité to, aby urobili toho druhého šťastným po duchovnej, telesnej aj duševnej stránke.

Cieľom skutočného manželstva je, aby Boh cez manželského partnera ukázal svoju lásku. Muž má voči svojej manželke určité povolanie. Má jej pomáhať poznávať Božie slovo a má za úlohu ju učiť. Každodennou súčasťou manželského života by mala byť spoločná modlitba a čítanie Božieho slova. Muž má milovať manželku tak, ako Boh miloval cirkev. Ale aj manželka má rozmýšľať o tom, ako urobiť svojho manžela šťastným. Keď bude muž vyučovať svoju manželku a deti Božiemu slovu, nebudú sa v ich životoch diať zlé zmeny, lebo Božie slovo ich očistí a posvätí. Keď nebude vyučovať svoju manželku a deti Božiemu slovu, môže dôjsť k tomu, že sa dostanú pod rôzne zlé vplyvy.

Cieľom skutočného manželstva je, aby Boh cez manželského partnera ukázal svoju lásku.

Týmto brat Csaba hovoril o postavení muža v rodine a manželstve a zdôrazňoval, že muž musí duchovne investovať do svojej rodiny. Toto investovanie pomôže rodine prejsť cez rôzne životné krízy. Aktívni muži vedia mať dobré manželstvo a veľa požehnania pre manželku prichádza práve cez muža.

V 1. liste Timoteovi Pavol hovorí aj k ženám. Hovorí im, aby sa cudne a zdržanlivo ozdobovali. Nie perlami alebo umelým účesom, ale dobrými skutkami, ako sa patrí na správnu bohabojnú ženu. Mečom ženy je jazyk a od toho muži utekajú. Slobodné sestry brat Csaba povzbudzoval, aby sa vydali za muža, ktorý je odovzdaný Pánovi.

Po prestávke sa ku nám na chvíľu prihovoril aj brat András Patkai – riaditeľ európskej pobočky organizácie Israel Alies Foundation so sídlom v Bruseli. Povzbudzoval nás, aby sme aj naďalej robili akcie podporujúce Izrael a povedal nám o rôznych spôsoboch, ako to môžeme robiť.

Priebeh celého seminára bol veľmi dobrý, každý si odniesol niečo, čo ho zaujalo. V záverečnej časti seminára sme mali možnosť položiť prednášajúcemu otázky súvisiace s témou manželstva, rodičovstva a výchovy detí, na ktoré on trpezlivo odpovedal. CD so záznamom seminára si môžete objednať prostredníctvom webu www.milost.sk.Súvisiace články

Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Seminár o chvále|Logos 9 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Nováková|Zo života cirkvi
Seminár o vodcovstve|Logos 3 / 2015 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Biblický slovník|Logos 1 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník