Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku

logos-02-03-moore-1.jpg

Po více jak roce navštívili naši církev vzácní služebníci z USA – Anne a Bill Moorovi. Oba jsou úspěšnými pastory několikatisícového sboru v Brownsville v Texasu.

Aby zasáhli co nejvíce míst, sloužil tento manželský pár odděleně. Pastor Moore kázal nejprve v Domu viery v Popradě, a poté se přesunul do České republiky, kde navštívil sbory v Olomouci, Prostějově a Hodoníně. Na všech místech ocenil práci místních pastorů, kteří v lidech vybudovali lásku k Božímu Slovu, se kterou se zde setkal. Atmosféra na shromážděních byla lehká a radostná, podpořená Billovým příjemným i vtipným vystupováním.

POPRAD

Hlavní téma kázání v Popradě znělo „Přemáhej zlé dobrým“, ve kterém Bill Moore hovořil o síle odpuštění. Každý věřící se musí naučit překonat hořkost a neodpuštění a odevzdat svůj případ Bohu, aby jednal On namísto nás: „Nedovol, aby situace přemohla tebe, ale přemáhej zlé dobrotou Boží, která je ve tvém nitru.“

HODONÍN

V Hodoníně došlo k vtipné události, když místní pastor začal shromáždění krátkým kázáním na úplně shodné verše, které měl Bill Moore připravené jako základ svého kázání. „Bůh je mezi vámi,“ reagoval na to americký pastor.

Dále hovořil o nutnosti čerstvého pomazání na příkladu Saula, který o pomazání přišel, a Davida, který pomazání naopak získal a udržel. Příprava na Boží pomazání je zodpovědností každého člověka, nejen pastora. Bůh člověka pomazává, aby dosáhl úkolů a mohly být pozvednuty i další životy. Důležitá není naše velikost a vnější věci, ale věrnost a pracovitost. Nestačí se spokojit se včerejším pomazáním, neboť Bůh nás chce pomazat čerstvým olejem.

OLOMOUC A PROSTĚJOV

V Olomouci a Prostějově Bill Moore postavil své kázání na hlavních myšlenkách své nejnovější knihy o kreativitě a vizích. V Olomouci jsme pastora Moora přivítali velkým potleskem a oboustranným nadšením. Toto setkání bylo velmi emotivní a radostné nejen kvůli Billovým vtipným vsuvkám v kázání, ale především díky jeho zaujetí pro naši církev a zemi, kterou podle jeho slov „adoptoval za vlastní“.

Upřímnost těchto slov vzápětí prokázal rozhodnutím, že on sám bude financovat tisk své nové knížky v češtině, když jsme projevili zájem vydat ji v nakladatelství Pathmos, kde tedy tento titul vyjde ještě dříve než v USA (!). Velice si toho vážíme a děkujeme.

Hlavní téma kázání znělo: „Zvětši svoji kapacitu!“ Na příkladu Abraháma pastor Moore ukázal návod, jak se ke zvětšení kapacity dopracovat: kaž­dý člověk potřebuje nejprve vidět vizi, kterou pro něj Bůh má připravenou. Pak teprve může uvěřit a tato vize se může naplnit. Bůh je ten, který dává vize a sny, On je tvůrce budoucnosti a naše budoucnost je v Něm.

Bill Moore zdůraznil, že velkých věcí není možné dosáhnout, pokud člověk nezmění své myšlení.

Aby naše víra byla velká a mohli jsme začít žít velký život, musíme nejprve vidět, jak velký je náš Bůh. Bůh je Bohem bez hranic, proto „…ať tvoje sny rostou do maximálních hranic jeho schopností. Nedívej se na svoje omezení, dívej se na Boha, který je bez omezení.“

Zvětšení naší kapacity začíná snem a vizí. Na tom, jak velká bude naše vize, závisí i velikost naší budoucnosti.

V druhé části kázání pastor Moore povzbuzoval vytrvat ve víře a neztratit vizi. Při jejím naplňování můžou přijít překážky, na které narazil i Josef, kterému dal Bůh velké vize. Přestože prošel těžkými zkouškami, neztratil svou vizi, a nezahořkl na lidi ani na Boha – zůstala v něm síla vize, která jej nesla dál. Pokud úspěšně projdeme zkouškami, je posílená naše víra a naše kapacita se zvětšuje.

Přestože si pastor Moore zvolil kázání o víře, které je pro americké pastory typické, rozhodně se nejednalo o prázdné fráze. Naopak, nás svým silným obsahem velice povzbudilo k hledání vizí a zvětšení naší kapacity.

Ve všech sborech se Bill Moore na konci shromáždění modlil za vedoucí i za lidi, kteří chtějí sloužit a načerpat nové pomazání. Několik hostů rovněž reagovalo na výzvu ke spasení.

Velice si vážíme, že pastor tak početného sboru obětoval čas, aby mohl sloužit v našich sborech. Děkujeme!

Lenka Škardová

ANNE MOORE V BANSKEJ BYSTRICI

logos-02-03-moore-2.jpgV dňoch od 11. do 16. februára sa uskutočnilo ďalšie turné manželov Moorovcov po Slovensku a Čechách. Vo štvrtok 13.2. Anne zavítala aj k nám do Banskej Bystrice. Bolo veľmi príjemné opäť ju počuť kázať. Hovorila veľmi aktuálne veci. Počas celého zhromaždenia prúdilo pomazanie, atmosféra bola doslova elektrizujúca.

Svoju kázeň začala prečítaním niekoľkých veršov z Prvej knihy Samuelovej (16,1-3). Poukázala na to, ako Samuela zarmútilo, že Boh zavrhol Saula, ale Boh mu vtedy povedal: ,,Ako dlho budeš ešte plakať, je čas prestať plakať, naplň svoj roh olejom, posielam ťa do domu Izaiho...“ Boh povedal Samuelovi, že dom bude plný synov, no iba jeden z nich je dôležitý. Nebude to ten, o ktorom si to všetci myslia, ale ten, ktorý je skrytý. V treťom verši si môžeme všimnúť, ako Boh Samuelovi povedal, že mu ukáže, čo má robiť. Povedal mu, aby pomazal toho, ktorého On určí. Nezabúdajme na to, že my sme tí, ktorých si Boh vyvolil. Sme tí pomazaní. Pomazanie je totiž časom oslavy a oddelenia sa pre nejakú zvláštnu úlohu. Tú nám Boh dáva, i keď si niekedy nepripadáme veľmi špeciálne. On nás pomazal, aby sme robili to, čo nám povie.

Anne tiež uviedla štyri povzbudivé fakty, ktoré by sme mali vedieť:

1. Sme pomazaní, aby sme naplnili svoju úlohu.

Možno sa teraz sami seba pýtame: „Čo je mojou úlohou?“ Boh nám ukáže, čo máme robiť, ako aj Samuelovi povedal: ,,...ukážem ti, čo máš robiť...“ Každý je povolaný do inej služby, a preto sa treba modliť, nech nás Boh do nej vovedie.

Stáva sa, že veľmi málo veríme tomu, čo nám hovoria ľudia, ale naozaj veríme tomu, čo my hovoríme sami sebe. Niekedy si treba povedať, že sa máme radi a že sme pomazaní, aby sme dosiahli to, čo nám Boh povedal. Občas si treba pripomenúť to, že Kristus a jeho pomazanie sú v nás. Počas kázne sa Anne zmienila aj o jednej zaujímavej aplikácii „AirDrop“ od spoločnosti Apple. Funguje tak, že keď sa dvaja ľudia dostanú dostatočne blízko k sebe, jednoducho môžu preniesť súbor z jedného zariadenia do druhého. Takto to funguje aj s pomazaním. Ak sa dostaneme dostatočne blízko k človeku, ktorý je pomazaný, ,,AirDropne“ (prenesie vzduchom) pomazanie na nás.

Pokračovala príchodom Samuela do domu Izaiho a ďalej siedmym veršom, kde je napísané, že sa nemáme pozerať na zovňajšok človeka. Boh nehľadí na tie veci, na ktoré sa pozerajú ľudia. On sa pozerá na srdce.

Nasleduje známa pasáž, kde si Hospodin vyvolil Dávida. Toho možno najmenej dôležitého, čo sa iba staral o ovce. Niekedy si pripadáme ako ten, ktorého všetci minú a prehliadajú. Možno si ten, ktorý pracuje najviac a najťažšie, ale aj tak ťa prehliadajú. No Boh vidí tvoju prácu.

2. Iba preto, že nie sme vidieť, to neznamená, že nemáme hodnotu.

Pre Boha sme hodnotní a to, čo je hodnotné, je väčšinou skryté. Tvoju prácu možno nie je vidieť, ale je dôležitá. Občas na nás prichádzajú pocity, že nie sme milovaní ľuďmi. Vtedy si treba spomenúť na Božiu lásku. Necíť sa tak, že na teba zabudli. Boh na teba nezabudol.
Aj Dávid bol posledný vybraný, no nebol posledný vyvolený. To je to podstatné. Je lepšie byť posledným, ktorého si vyberie svet, avšak prvým, ktorého si vyvolí Boh. Boh nás povolal, aby sme urobili niečo dôležité. Dovoľme Mu, aby pracoval v našich životoch. Keď ochotne slúžime Pánovi, dostaneme rovnakú odmenu, či už je to služba praktická, alebo si kazateľ.

3. Nepotrebujeme novú úlohu, aby sme prijali väčšie pomazanie.

Mali by sme si uvedomiť, že medzi bodom A a bodom B musí prebehnúť nejaký čas. Treba byť trpezlivý a vytrvať v modlitbe. Boh nám vždy dá odpoveď, nevzdávajme sa! Milujme Boha a On nás pozdvihne. Uctievajme Ho. Nie preto, aby sme niečo dostali, ale preto, že je dobrý. Keď tak budeme robiť, Boh nás privedie na výšiny. Dovoľme Mu, aby sa jeho pomazanie stalo našou súčasťou a aby sme boli pripravení na každý boj. On nám dáva stále novú silu, aby sme vládali bojovať. Buďme pripravení!

Byť pripravený znamená: čítať Božie slovo, modliť sa a uctievať Ho. Ak niečo naozaj chceme, musíme na tom tvrdo pracovať.

4. Nemusíme nikomu nič dokazovať, lebo máme iba Jedného, ktorému máme robiť radosť.

Boh nás povolal, a preto nemusíme nikomu nič dokazovať. Iba Mu robme radosť. Keď Ho budeme uctievať, On nás dá na vysoké miesto. Anne svoju kázeň týmto ukončila a začala sa modliť za ľudí. Božia moc bola prítomná a pomazanie ,,AirDropovalo“ medzi nami. Výborná príležitosť, ako prijať požehnanie.

Takže, nikdy sa nevzdávajme a vytrvajme v modlitbách a uctievaní. Boh nám dá odpoveď na naše modlitby. Len treba byť trpezlivý.

Marianna ŠkrabákováSúvisiace články

Dr. Bill Moore opäť na Slovensku|Logos 9 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálne
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma