Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Církev víry v Ústí nad Labem

BUDE DOBŘE = LEPŠÍ VĚCI JSOU PŘED NÁMI, NEŽ KTERÉ JSOU ZA NÁMI

logos-10-2016-usti-1.jpg

Rádi bychom vám více přiblížili Boží dílo v Ústí nad Labem, městě na samém severu Čech v blízkosti německých hranic směrem na Drážďany a Berlín.Tento region byl historicky poměrně dost osídlen německým obyvatelstvem a v novodobé historii pak baštou komunistů a s tím spojeným dědictvím materialismu, který je v přímém rozporu s biblickým křesťanstvím. O tomto regionu se hovoří jako o „tvrdém“ místě pro evangelium. Nicméně věříme více Božímu Slovu, které hovoří, že „evangelium je Boží moc ke spasení...“

Jsme zároveň i jedním ze zakládajících sborů Církve víry v Čechách, která povstala dle vedení Ducha Svatého a též na přímý pokyn služebního daru pro církve Milosti v ČR i na Slovensku senior pastora Jaroslava Kříže. Nejsme zatím velkým sborem, ale věříme, že máme velkého Boha.

Význam skutečné církve, který je v poslední době v některých kruzích poněkud zpochybňován, tak je daleko větší, než si většina lidí, a žel i křesťanů, myslí. Boží Slovo říká, že litera zabíjí, ale Duch je ten, který obživuje. Dovolím si mírně parafrázovat: náboženství zabíjí, ale život v církvi plné Ducha Svatého dává život.

Boží dílo v Ústí nad Labem je od Boha počaté a i když jsou nesnáze, tak stále bojujeme a usilujeme, aby nakonec zvítězila Boží moc i v našem regio­nu. Na počátku devadesátých let se děly poměrně velké věci spojené i s osobou Németha Sándora, kterého považujeme za jednu z klíčových postav i pro náš region. On vyslovil i jasné proroctví a požehnání nad naším městem. S ohledem na to, že nikdo jiný v tuto chvíli není nositelem jím prezentovaných duchovních hodnot, tak jsme tato slova uchopili a chceme pracovat na tom, aby se v konečném důsledku naplnila. Věříme tomu, že Boží Slovo se nenavrátí zpět, aniž by vykonalo to, k čemu bylo posláno. I proto věříme tomu, co bylo i v podtitulku našeho představení, že nakonec lepší věci jsou před námi, než ty, které jsou za námi.

Posledních pět let práce naší skupiny bylo poměrně turbulentních, plných zvratů a změn, rozchodů i návratů, ale Bůh se za nás vždy nakonec postavil a dal milost obstát, a to i v den zlý. Vždy, když jsem se dostal dolů či zapochyboval, zda skutečně Bůh za námi stojí, tak se stalo „náhodou“ něco, co znovu obnovilo moji plnou důvěru a naději, že Bůh sám stojí za tímto dílem a nenechá nás padnout. Vždy poslal člověka či aktuální Slovo či řešení pro situaci lidskou silou a hlavou neřešitelnou. Mnozí z nás si prošli v životě různými problémy, pády i karamboly, ale co nás spojuje, je to, že jsme prožili úžasnou Boží milost a odpuštění od Pána Ježíše Krista.

logos-10-2016-usti-2.jpg

V aktuálním roce to bylo významné posílení pro vedení a další směřování našeho společného díla, kdy Bůh dal v minulém roce milost obnovit vztah s naším Spasitelem Ježíšem Kristem pro Pavla Tošovského, mého prvního pastora, a též člověka, který byl mým svědkem na svatbě, a za kterého jsme se posledních pět let stále intenzivněji a usilovněji modlili se vzrůstající naléhavostí. Bůh nejenom slyší naše modlitby, ale skutečně jedná. Jeho svědectví si můžete přečíst v samostatném článku, který sám o sobě je povzbuzením a důkazem veliké Boží dobroty, lásky a milosti. Modlitby jsou významnou součástí života naší skupiny a věříme v účinnost a moc společných modliteb. Před nějakým časem jsme se začali modlit za to, aby nás Bůh spojoval s křesťany, kterým jde o Boží království na prvním místě a kteří vidí věci podobně jako my. A Bůh to začal dělat.

Pracujeme na tom a usilujeme o to, abychom měli především co nejlepší vztah s Bohem samotným, ale i našimi sourozenci v Kristu. Máme nyní kromě svých pravidelných shromáždění i setkání s křesťany z jiných společenství nad Božím slovem. Modlíme se, aby se v našich životech i společenství naplňovalo skutečné biblické křesťanství. Modlíme se za průlom v Ústí nad Labem, za růst našeho sboru a ze srdce přejeme i růst a úspěch všem společenstvím, kde se káže zdravé evangelium a vzkříšený Kristus, který má moc měnit lidské životy. Důležité je, aby člověk zůstával stále změnitelný, ale i pro Boha použitelný. Nedílnou součástí naší práce je podpora společného díla a zároveň i pozitivní vztah a postoj vůči Izraeli a Jeruzalému obzvláště.

Situace není jednoduchá, ale máme naději, že bude dobře. Řada věcí by mohla být lepší a na tom také chceme s Boží pomocí pracovat. Velikým povzbuzením je nám to, že Duch Svatý jedná na našich bohoslužbách, lidé jsou uzdravováni a projevuje se pomazání Ducha Svatého. Veliký význam má to, že jsme spojeni s Božím dílem na Slovensku a v Maďarsku. Na druhou stanu si uvědomujeme, že ne na člověka, ale na Boha samotného je potřeba a nutno se spoléhat. Uprostřed Bible v Žalmu 118,8 se píše: „Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“

Bůh Vám žehnej!Súvisiace články

Církev Víry Hodonín|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
Církev víry v Prostějově|Logos 10 / 2018 | Milada Pajerová|Predstavujeme
Církev víry Brno|Logos 10 / 2017 | Tomáš Kuba|Predstavujeme
Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma