Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

City Harvest Church v Singapure

logos-2013-05-06-singapur1.jpg

Singapur (alebo tiež nazývaný Singapurská republika) je ostrovný a mestský štát v juhovýchodnej Ázii. Územie štátu je zhodné s územím mesta Singapur. Názov v preklade znamená Levie mesto.

Každý víkend má 15 bohoslužieb vo viacerých jazykoch a viac ako 800 skupiniek počas týždňa.

Historicky patril Singapur pod britskú nadvládu, počas druhej svetovej vojny bol okupovaný Japonskom a svoju nezávislosť získal ako súčasť Malajzie v roku 1963, od ktorej sa dva roky nato osamos­tatnil. Od tohto momentu začala krajina výrazne prosperovať a stala sa jedným z takzvaných ázijských tigrov. V súčasnosti je Singapur štvrtým najväčším finančných centrom po New Yorku, Londýne a Tokiu. Miestny nákladný prístav je piatym najväčším na svete. Patrí do pätice najbohatších krajín sveta a takisto i jeho podnikateľské prostredie. Je štrnástym najväčším exportérom a pätnástym importérom na svete. Krajina má najlepší možný rating renomovaných svetových agentúr. Zahraničných investorov priťahuje kvôli svojej polohe (brána do Ázie), bezkorupčnému prostrediu, vzdelanej pracovnej sile, nízkym daniam a veľmi rozvinutej infraštruktúre. Sídlo tu má viac ako 7 000 nadnárodných spoločností z USA, Japonska, Európy a 1 500 firiem z Indie a Číny. Viac ako 44% pracovnej sily pochádza mimo Singapuru (hlavne Čína, India, Malajzia). Táto parlamentná krajina má necelých 5 miliónov obyvateľov. Jazdí sa tu po pravej strane a z hľadiska kriminality patrí k najbezpečnejším na svete. Tretina obyvateľstva sa hlási k budhizmu a takmer pätina ku kresťanstvu, nasleduje islam a iné východné náboženstvá. Krajinu ročne navštívi viac ako 10 miliónov turistov a patrí k nákupným a gamblerským rajom Ázie (kvôli nulovému zdaneniu výhier).

Našu pozornosť si táto krajina zaslúžila ale najmä tým, že v tomto relatívne malom štáte sa nachádzajú tri megazbory, ktoré majú podľa oficiálnych štatistík viac ako 25 tisíc členov. Na bohoslužby dvoch z nich sme sa boli pozrieť osobne. Prvým bude City Harvest Church pastora Konga Hee, ktorý je v našich končinách známy nielen kvôli rozsiahlej televíznej službe, ale aj účasti na konferenciách organizovaných švédskym zborom Slova života v Upsale. Druhý zbor, ktorého reportáž prinesieme v ďalšom čísle, je New Creation Church, vedená pastorom Josephom Princeom.

logos-2013-05-06-singapur2.jpgCity Harvest Church (Mestská cirkev žatvy) začala písať svoju históriu v roku 1989, keď bola založená pastorom Kongom Hee a jeho manželkou Sun. Každý víkend má 15 bohoslužieb vo viacerých jazykoch a viac ako 800 skupiniek počas týždňa. Živé bohoslužby vysielané cez internet sledujú milióny ľudí po celom svete. Cirkev zasahuje priamo 82 miest po svete. Miestnu teologickú školu vyštudovalo takmer 6 000 študentov z viac ako 30 krajín. V roku 1989 Kong Hee, 25-ročný absolvent informačných technológií, bol rozhodnutý ísť na misiu na Filipíny, keď k nemu prehovoril Duch Svätý hovoriac: „Kong, pozdvihni novú generáciu veriacich, ktorá v krajine vyvolá búrku.“ 7. mája začala skupina s dvadsiatimi tínedžermi kázať Božie slovo a výsledkom bolo obrátenie mnohých. Prebudenie zasiahlo mesto každým rokom, keď cirkev rástla po stovkách týždenne. V roku 2012 mala cirkev viac než 25-tisíc ľudí. V roku 1996 Boh prehovoril ku Kongovi a jeho manželke, aby Kristovu lásku preniesli mimo štyri steny cirkvi. Cirkev bezo stien začala aktívne pôsobiť v komunite a zasiahla mnohých nasledovaním Kristovej lásky a službou zraneným a núdznym. Sun založila organizáciu na pomoc núdznym, ktorá slúži viac ako 9 000 ľuďom starostlivosťou o deti, starších, mládež, rodiny, o ľudí s rôznym zdravotným či duševným postihnutím. Pokora a relevantnosť sú akoby logom služby Konga, ktoré popisuje ako „milovať Boha celým srdcom a milovať ľudí vrúcne“. Kong sa stal veľmi vyhľadávaným celosvetovým rečníkom a jeho kázne sledujú milióny prostredníctvom rôznych mediálnych platforiem, ako sú televízia, internet, podcast a pod.

Sun Ho je nielen manželka úspešného pastora, ale takisto patrí k najpopulárnejším speváčkam spievajúcich mandarínčinou (jeden z čínskych dialektov). Predala viac ako 4 milióny albumov, spievala pred stovkami tisíc priaznivcov, pracovala so svetovými producentmi a stala sa prvou umelkyňou, ktorej pieseň bola jednotkou v americkom tanečnom rebríčku Billboard a dokonca v roku 2008 vystúpila na olympijskom otváracom ceremoniáli v Pekingu. Prostredníctvom projektu Crossover spieva hlavne svetskému publiku na základe zjavenia z Marka 4,35, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom, aby prešli na druhú stranu. Počas jej kariéry sa koncertov zúčastnilo viac ako 500 000 ľudí a 140 000 z nich sa modlilo modlitbu spasenia. Tento štýl evanjelizácie bol inšpirujúcim pre množstvo umelcov ako prostriedok šírenia evanjelia Ježiša Krista. V roku 2003 bola Sun ocenená titulom Vzorný mladý človek sveta vďaka jej humanitárnym aktivitám v cirkvi, ktoré sú zamerané nielen na Singapur, ale i zvyšok Ázie. V roku 2004 získala ocenenie za svoje úsilie v Číne, kde bola menovaná Ambasádorom lásky pre deti a mládež. V tom istom roku vyšla v Číne aj oficiálna poštová známka.

Cirkev má spolu 47 pridružených cirkví a do sveta už vyslala 750 misionárov v 227 tímoch do 58 miest po celom svete.

Cirkev je podľa časopisu Charisma považovaná za jednu z najväčších v Ázii. Väčšina jej členov je vo veku 24-35 rokov a aj z tohto dôvodu je cirkev ultramoderná, energická a využíva všetky dostupné výdobytky technológie. V cirkvi je spolu 24 pastorov a asistentov pastorov. V administratíve pracuje 165 zamestnancov, sídliacich na dvoch lokalitách, a to Jurong West a korporátny office v Suntec City, ktorá sa v súčasnosti rekonštruuje a bohoslužby v tejto modernej budove majú opäť prebiehať koncom roka 2013. V súčasnosti sa hlavné bohoslužby v angličtine, ktorá je jedným zo štyroch oficiálnych jazykov v Singapure, konajú v prenajatých priestoroch EXPO. Cirkev má spolu 47 pridružených cirkví a do sveta už vyslala 750 misionárov v 227 tímoch do 58 miest po celom svete. Kongov 30-minútový program Alive! je vysielaný pravidelne v 8 satelitných televíziách a je k dispozícii v štyroch jazykoch. On-line bohoslužbu v roku 2010 sledovalo spolu viac ako 365-tisíc ľudí z viac ako 100 krajín sveta.

Na bohoslužbu sme sa s kolegom z Poľska (ktorý bol prvýkrát na nekatolíckej bohoslužbe) dostali s 30 minútovým meškaním, nakoľko sme pôvodne smerovali na čínsku bohoslužbu, ktorá prebieha na opačnej strane mesta. Keď sme prichádzali do EXPO Singapur komplexu, všade bolo vidieť navigačné tabule, ktoré smerovali takých, ako sme my, do správnej haly. Do sály s kapacitou 6 000 ľudí sme vstúpili pri poslednej chvále, ktorá pochádzala, ako inak, z tvorby austrálskeho Hillsongu. Pódium bolo krásne nasvietené a tak interaktívne, ako to len bolo možné. Hneď som vstúpil do uctievania, neuvedomiac si, že pre kolegu to bolo niečo, čo zrejme nielenže neočakával, ale asi ešte ani nevidel. Zvuk bol veľmi dobrý, hoci pastor Kong sa zaň ospravedlňoval a s veľkým očakávaním sa tešil na novozrekonštruované priestory v budove Suntec. Po chválach nasledovalo veľmi úprimné a srdečné pogratulovanie pastorovej manželke Sun k jej narodeninám. Ako povedal pastor, toto zvyčajne nerobí, ale teraz to cítil ako správne. Celá cirkev zaspievala kresťanskú verziu známej piesne „Veľa zdravia, šťastia...“. Potom nasledovala Večera Pánova, ktorej predchádzalo spoločné vyznanie viery. Večera Pánova, podľa rozhovoru s jedným členom, prebieha každú nedeľu.

logos-2013-05-06-singapur3.jpgPo Večeri nasledovali oznamy, ktoré sa zamerali na poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí pracujú na chode cirkvi. V krátkom, asi 5 minútovom videu, počas spevu chlapčenského tria vo veľmi kvalitnom hlasovom a hudobnom prevedení piesne Thank you (Ďakujem), sa prezentovali všetky služby dobrovoľníkov tohto zboru, napr. tých, ktorí sa starajú o praktický chod bohoslužby, administratívnu činnosť, službu starším a v nemocniciach či detských domovoch, misiách a podobne. Video spĺňalo najvyššie profesionálne kritériá. Nasledovalo Baby Dedication „požehnávanie detí“, kedy sa rodičia mali zapísať na konkrétny termín a pastori sa za deti modlia a žehnajú im. Sériu oznamov ukončila prezentácia nových zborových priestorov, do ktorých sa cirkev vráti koncom roka. Po zhliadnutí videa som na chvíľu zaváhal, či singapurská cirkev žije v 21. alebo už v 23. storočí, nakoľko miestne cirkvi majú priestory, ktoré vyzerajú famózne po architektonickej, praktickej, svetelnej, priestorovej či kompaktnej stránke. Pred kázňou ešte prebehla zbierka, ktorej predchádzal krátky príhovor jedného z miestnych pastorov, na aký sme zvyknutí aj v našich zboroch z Lukáša 7,16 o tých, ktorí budujú cirkev.

Potom si slovo vzal pastor Kong a témou kázne bolo Zjavenie. Počas asi hodinovej kázne rozobral jej dôležitosť, význam, biblický základ a aktuálnosť v živote každého veriaceho. Kázeň bola veľmi interaktívna, živá a ľahko uchopiteľná. Po vyše dvoch hodinách sa bohoslužba skončila spoločnou modlitbou a dynamickou chválou. Po bohoslužbe som poprosil o krátke stretnutie s pastorom Kongom, čo sa asi po hodine podarilo zrealizovať. Po krátkom zoznámení som pastora požiadal o modlitbu so skladaním rúk za zjavenie, múdrosť a napredovanie nielen pre mňa, ale aj cirkev u nás, čo pastor aj napriek obrovskej únave a vyťaženosti urobil rád.

Kolegovi sa veľmi páčilo a povedal, že táto bohoslužba je neporovnateľná s omšou. Ľudia sú radostní, slobodní a bohoslužba veľmi interaktívna a vťahujúca. Videoprojekcia a pódium na najvyššej možnej úrovni, ukazuje na obrovský technologický náskok tejto krajiny v porovnaní s Európu, ale i USA. Modlím sa, aby Boh požehnal môjho kolegu, celú City Harvest Church, nech Boh požehná službu pastora Konga Hee v celej Ázii a nech služba jeho manželky prostredníctvom hudby získava aj naďalej tisícky svojich fanúšikov pre Krista.Súvisiace články

HILLSONG NewYork City|Logos 10 / 2010 | Radovan Kapusta |Aktuálne
The Harvest of Grace|Logos 9 / 2014 | Michal Belko|Téma
The Harvest of Grace – mission is possible!|Logos 1 / 2021 | Michal Belko|Predstavujeme
New Creation Church – Singapur|Logos 8 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž
Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích|Logos 3 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi