Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

David Hathaway v Bratislave

logos-10-2015-hathaway-1.jpg

Bratislavu navštívil známy „profesionálny pašerák“ Biblií David Hathaway. Za túto svoju činnosť si v roku 1972 v socialistickom Československu odsedel jeden rok vo väzení. Pred svojím príchodom na Slovensko v septembri tohto roku v Anglicku verejne vyhlásil: „Je to Boží plán, aby som bol na Slovensku v tomto čase, keď Európou migrujú desaťtisíce utečencov. Budú ich dokonca milióny. Je to viac než len politická záležitosť, je to duchovná záležitosť a priestor kázať evanjelium.“

Dnes už 83-ročný evanjelista David Hathaway pochádza z anglickej misionárskej rodiny. Jeho staršie sestry boli misionárkami v Indii a v Afrike. Samozrejme, že keď bol dieťa, aj jeho sa pýtali, kam pôjde na misiu. On vždy tvrdil, že bude misionárom v Európe. Bola to nezvyčajná vízia byť misionárom pre kresťanskú Európu. Ale v kontexte jeho ďalších životných skúseností a služby a súčasného vývoja na európskom kontinente dáva jeho vízia dokonalý zmysel.

Na tlačovej konferencii 11. septembra tohto roku, ktorú usporiadal pre novinárov pri príležitosti Festivalu života, kde kázal evanjelium Ježiša Krista, povedal: „V tejto turbulentnej dobe potrebujeme vnímať Božiu moc a ja vám sľubujem, že v týchto dňoch prejavy Božej moci uvidíte.“ Ďalej pokračoval: „Boh nie je starobylá bytosť v nebi. Pre mňa je On veľmi osobný. Boh dal svojho Syna, aby bol väznený tu na zemi. A aj ja som mal možnosť byť väzňom v tejto krajine v čase tvrdého komunizmu. Bolo zaujímavé poznávať kultúru národa vo väzení. V tom období bol uväznený aj Alexander Dubček. Môžem povedať, že moja služba sa formovala v československom väzení. Dnes neprichádzam ako evanjelista zvonku. Okúsil som vašu krajinu tvrdým spôsobom, ale nezatvrdilo to moje srdce. Pomohlo mi to pochopiť, prečo Boh poslal svojho Syna na zem. Bolo to preto, aby bol osobne zaangažovaný na našej záchrane. Čas, ktorý som strávil vo väzení, mi dal zápal, vášeň a lásku pre túto krajinu. Nikdy som na Československo nepovedal nič zlé. Naučil som sa tu oveľa viac ako v nejakej biblickej škole. A to, že ma po roku prišiel osobne vyslobodiť z väzenia náš bývalý premiér Harold Wilson, mi otvorilo dvere kázať evanjelium v celej Európe a aj inde vo svete. Bol som pozvaný na miesta, kde by som sa ináč nedostal. Boh vie naše zlé obrátiť na dobré tak, aby sa naplnili jeho zámery.“

logos-10-2015-hathaway-2-small.jpg

David ďalej zdôraznil, že je európsky kazateľ, nepochádza z mimoeurópskeho priestoru, a to ho oprávňuje k tomu, aby sa vyjadroval k súčasnej situácii na starom kontinente. Rezolútne prehlásil: „Európa je napadnutá a bude rozdelená krížom a polmesiacom. Je to pre Európu a jej obyvateľov najväčšia výzva storočia.“

Keď začínal so svojou službou pred 65-timi rokmi ako 18-ročný mladý služobník, bol najmladším kazateľom v Anglicku, a teraz vo veku 83 rokov je zase najstarším kazateľom, ktorý v službe na plný úväzok vytrval tak dlhé obdobie.

V deň tlačovej konferencie organizovala jeho služba Spoločenský večer, na ktorý bolo možné pozvať neveriacich priateľov a známych. Jeho večerné vystúpenie v Koncertnej sieni na Klariskách bolo súčasťou koncertu klasickej hudby, kde vystúpil Komorný orchester Zoe a spevácke teleso The Hope Gospel Singers. David počas svojho kázania vydal časť svojho svedectva o tom, ako sa dostal do väzenia v našej krajine a vyzval prítomných k tomu, že ak majú záujem vypočuť si celý jeho životný príbeh, tak na to majú možnosť nasledujúci večer v Inchebe. Bolo to naozaj povzbudzujúce počuť mocné kázanie evanjelia v kostole a za prítomnosti verejných predstaviteľov mesta a niektorých poslancov Národnej rady. Na záver sa David s prítomnými modlil modlitbu spasenia a taktiež vyzval tých, ktorí sú chorí, k modlitbe za uzdravenie.

V sobotu 12. septembra vyvrcholil Festival života veľkým evanjelizačným zhromaždením v bratislavskej Incheba Expo aréne. Toto podujatie bolo od začiatku do konca doslova veľkolepé.

David Hathaway a jeho organizácia prejavili ochotu zaplatiť autobusy z celého Slovenska a umožnili tak rôznym kresťanským zborom a skupinám priviezť do hlavného mesta svojich neveriacich priateľov. Pri príchode na miesto, asi tri hodiny pred oficiálnym začiatkom akcie, nás prekvapilo množstvo autobusov, ktoré veľmi starostlivo zoradené parkovali v okolí arény. Boli ich desiatky a ich štátne poznávacie značky prezrádzali, že na festival necestovali iba Slováci, ale tiež množstvo ľudí z okolitých krajín, predovšetkým z Českej republiky a Poľska. Približne hodinu pred začiatkom akcie sa pri hlavných vchodoch do arény postupne schádzali davy, ktoré začali halu pomaly napĺňať. Tesne pred začatím programu bola aréna celkom zaplnená a v uličkách, pri stenách haly, na schodiskách a balkónoch postávali ešte stovky ľudí, ktorí si nemali kde sadnúť.

logos-10-2015-hathaway-3.jpgProgram večera môžeme rozdeliť na dve hlavné časti. Prvou, tou spoločenskou, bol koncert populárnej speváčky Márie Čírovej, ktorá zaspievala svoje veľké hity, ale aj menej známe piesne. Jej vystúpenie bolo pôsobivé, a to predovšetkým pre tých, ktorí ju ešte naživo spievať nepočuli. Táto drobná žena sediaca za klavírom si svojím speváckym prejavom vyslúžila mohutný potlesk preplnenej Incheby.

Po koncerte nasledovalo evanjelizačné zhromaždenie. Po chválach skupiny BBC Worship a krátkom úvodnom slove usporiadateľov, prišiel na pódium hlavný rečník – evanjelista David Hathaway. Keď sa ľudia spamätali z úvodného údivu nad tým, kde sa v tomto vyše osemdesiatročnom človeku vzalo toľko energie a dynamiky, mohli sa započúvať do jeho posolstva. Hovoril o svojich skúsenostiach so živým Bohom, o svojom povolaní do služby, o tom, ako zažil uzdravenie z rakoviny a videl, ako sa menia životy ľudí, keď uveria evanjeliu a prijmú Ježiša Krista ako svojho Pána a Záchrancu. Pôsobivé bolo jeho rozprávanie o tom, ako sa po jeho návšteve úplne zmenili väzni v jednom ruskom väzenskom tábore na Sibíri a ako sa tomu čudoval neveriaci komunistický veliteľ tohto nápravnovýchovného zariadenia. David Hathaway vysvetlil poslucháčom evanjelium a vyzval ich, aby sa zmierili s Bohom. Na výzvu k odovzdaniu svojho života Kristovi a k jeho prijatiu za osobného Pána a Spasiteľa reagovali stovky ľudí, ktorí naplnili priestor pred pódiom. Záver zhromaždenia venoval David modlitbám za uzdravenie. Ľudia, ktorí na mieste pocítili Boží uzdravujúci dotyk a zaregistrovali zmenu svojho zdravotného stavu, prichádzali na pódium a hovorili o tom, čo sa im stalo. Celý program sa skončil chválou a uctievaním v podaní BCC Worship. Na ľuďoch, ktorí po skončení opúšťali komplex Incheby, bolo doslova vidno, že zakúsili niečo veľmi dobré. Počuli živé Božie slovo a Duch Svätý sa dotkol ich sŕdc.

Jaroslava Marcineková
Daniel ŠobrSúvisiace články

Endre Flaisz v Bratislave|Logos 4 / 2009 | Radovan Kapusta |Zo života cirkvi
Veľkonočná konferencia v Bratislave|Logos 4 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
David Hogan – Fuego de Dios|Logos 12 / 2016 | Vladimír Kocman|Reportáž
Plný ohně i v 84 letech|Logos 1 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Ballet Magnificat|Logos 5 / 2011 | Rastislav Bravčok |Zo života cirkvi