Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Detský tábor 2013

Cesta okolo sveta

logos-2013-07-08-detsky-tabor.jpg

Celý detský tábor sa niesol v duchu námorníctva a lodí, kedy sa z mladých kadetov, ktorí nesmelo prišli na „loď“, stali odvážni námorníci. Tábor mal názov Cesta okolo sveta. Loďou sme sa plavili po rôznych krajinách, spoznávali ich obyčaje a zažívali rozličné situácie spojené s plavbou na lodi.

Pri príchode kadetov na nich čakala „loď“, hotel Biela medvedica, lodná posádka (vedúci) v námorníckych tričkách a kapitán. Každý kadet dostal palubný lístok a plný očakávania bol ubytovaný vo svojej „kajute“.

Ako to na ozajstnej lodi býva, kadeti sa musia riadiť presným poriadkom. Deň sa začínal rannou rozcvičkou, ktorú hravou tanečnou formou predcvičovali hlavný kapitán a jeho dôstojník. Po rozcvičke bol čas na raňajky, po ktorých nasledoval tzv. Maják. Maják bolo krátke stíšenie alebo zamyslenie. Deti boli rozdelené na oddiely – na chlapcov a dievčatá, i podľa veku. V oddieloch trávili dopoludnie, kedy spolu so svojimi vedúcimi mali Maják. Tak ako Maják je pevným bodom pre všetky lode na mori, aj Biblia pomáha určiť ten správny smer pre život. Cieľom Majáka bolo zopakovať si a priblížiť deťom témy, ktoré odzneli na večerných zhromaždeniach, napríklad strach - odvaha, pýcha - pokora, lenivosť - usilovnosť, individualizmus - tímová práca, či hnev - sebaovládanie. Okrem toho sa kadeti dopoludnia učili viazať rôzne lodné uzly, dorozumievať sa morzeovkou či orientovať sa na mape.

Po poobednom oddychu, keď sa kadeti zrelaxovali, či už odpočinkom v kajute, alebo pozeraním filmov o prežití alebo o prírode, rozdelili sa do svojich družín. Družiny boli zmiešané súťažné tímy a každá družina mala svojho „kouča“ spomedzi vedúcich, ktorý im pomáhal, vymýšľal stratégiu, alebo ich usmerňoval. Všetky hry boli veľmi dobre vymyslené a prispôsobené aj pre najmladších hráčov tak, aby si každé dieťa vychutnalo pocit napätia, adrenalínu a víťazstva. Družiny mali súťaže každý deň a body za jednotlivé hry sa každodenne spočítavali podľa dômyselného hodnotiaceho systému, čiže tím, ktorému sa celý týždeň v hrách nedarilo, nakoniec mohol vyhrať. Prvú noc bola Nočná hra. Loď nabúrala do útesu a bolo ju treba rýchlo zachrániť. Kadeti sa predierali podpalubím, upchávali diery, aby sa loď nepotopila a hasili požiar. Počas týždňa bolo množstvo hier, deťom sa najviac páčila hra Opustený ostrov. Po vylodení na neznámy ostrov museli nazbierať čo najviac vody, potravín a dreva na postavenie chatrče. Ďalšia napínavá hra mala názov Boj o vlajku, priebeh ktorej nezastavil ani dážď. Okrem strategických súťaží bola aj olympiáda a rôzne turnaje, napríklad v hrách ako petang, ringo, vybíjaná alebo frisbee či futbal. Záverečná hra s názvom Vylodenie (do domáceho prístavu) mohla zvrátiť dovtedajší rebríček víťazných družín. Kadeti museli spustiť čln, vyliezť von z lode po lanovom rebríku, nasadnúť na kývajúci sa čln a strieľať z dela a pištole na pirátov. Za všetko dostávali písmenká, z ktorých poskladali heslo potrebné pri zakotvení lode v prístave.

Dôležitou časťou dňa boli večerné zhromaždenia. Každý deň odznela originálna táborová hymna, zložená práve pre tento tábor. Čítalo sa aj z lodného denníka, ktorý sa našiel v prvý táborový večer v útrobách lode, lebo ho tam nechala minulá posádka. Denník bol pre deti neustále vzrušujúci a napínavý, pretože odhaľoval tajomstvá predošlej posádky, ich problémy, radosti, alebo „pikošky“ o krajine, v ktorej sa práve nachádzali. Okrem hymny a čítania z denníka sa stabilnou časťou zhromaždení stalo aj pravidelné vystúpenie dvoch lodných myší, ktoré si pamätali ešte predošlú posádku. Myši Pierre a Michelle pochádzajúce z Francúzska svojimi vtipnými scénkami takmer vždy robili opak toho, čo by sa robiť malo, prípadne inak priblížili deťom danú tému z iného uhla pohľadu. Po hymne, denníku a scénke nasledovalo slovo niektorého z vedúcich a potom aj vyhodnotenie kapitána, ktorý vyhlásil výsledky popoludňajších súťaží družín.

Po večernom programe na lodi zavládli ticho a spánok, ale loď nikdy nemohla zostať bez dozoru. Každú noc do polnoci horel oheň, pri ktorom stálo bravúrne zostrojené ozajstné kormidlo (takisto skonštruované pre tento tábor), a na ňom bola ružica so svetovými stranami, model malej lode určujúci kurz a gombíky. Keďže bolo potrebné sledovať kurz lode, kadeti ju strážili počas každodennej nočnej hliadky. Na hliadke museli dávať pozor na vlny, ale hlavne správne nastaviť vopred daný kurz, zodpovedať na dve otázky s viacerými možnosťami (vyskytla sa napríklad otázka, čo je planktón), vybrať jednu správnu, stlačiť gombík zodpovedajúci odpovedi a ak boli obe odpovede správne, tak kormidlo zablikalo a vydalo súhlasný zvuk.

Aby kadeti netrpeli ponorkovou chorobou zo stáleho pobytu na lodi, párkrát išli na výlety mimo palubu. Vylodili sa napríklad na Táľoch v MiniTarzánii, kde sa mohli vyšantiť, koľko vládali, alebo inokedy navštívili neďaleký wellness Hotel Bystrá a tam sa kúpali a čľapkali. Ďalšou atrakciou bola jazda na koni a poníkovi.

Na lodi sa nám vyskytla aj nepríjemná morská choroba v podobe krátkodobej virózy, ktorú ale kadeti hrdinsky zvládli za pomoci pani zdravotníčky.

Keďže každá plavba je niečím výnimočná, každé dieťa si mohlo odniesť vecné ceny a diplomy na pamiatku. Odmeny sa odovzdávali ako výhry za súťaže, alebo aj pri zodpovedaní tzv. Sladkej otázky, ktorá každodenne visela na hlavnej nástenke (napr. Ktorá ryba je najrýchlejšia, Čo signalizuje loď, keď dvakrát zatrúbi, ...).

Aj vďaka organizátorom a animátorom zo zboru v Liptovskom Mikuláši, ktorí prevzali štafetu organizácie tábora tento rok, sa z tohto týždňa stal nezabudnuteľný zážitok plný príjemne prežitých chvíľ ako pre deti, tak aj pre vedúcich. Osobitné poďakovanie patrí aj vedúcim z iných zborov, ktorí sa tiež stali súčasťou tímu a pomohli vytvoriť tú správnu atmosféru cesty okolo sveta. Bon Voyage!Súvisiace články

Detský tábor v Bystrej|Logos 12 / 2022 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Detský tábor 2008|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2017 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Tábor Protivanov|Logos 9 / 2015 | Háta Píše|Zo života cirkvi