Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Dr. Christian Harfouche

Dr. Christian Harfouche

V dňoch 13. a 14. novembra navštívil bratislavský a banskobystrický zbor KS Milosť svetoznámy pastor a kresťanský rečník Dr. Christian Harfouche.

Mimoriadnosť tohto Božieho služobníka podčiarkuje niekoľko nasledujúcich faktov. Na jeho biblickej škole International Miracle Institute v tomto roku promovalo 100 257 študentov z 222 rôznych štátov sveta. Títo absolventi väčšinou vo svojich krajinách pracujú ako pastori a duchovní. Dr. Harfouche, ktorý je pôvodom Libanonec, je veľmi rešpektovaný v krajinách Blízkeho východu, kde usporiadava kresťanské kampane a miestnej cirkvi slúži prostredníctvom humanitárnej pomoci. Iba v uplynulom roku jeho organizácia vydistribuovala pomoc v hodnote 5 miliónov amerických dolárov. Jeho aktivity mu priniesli priazeň mnohých blízkovýchodných politikov i náboženských predstaviteľov, ktorí mu otvorili dvere pre službu vo svojich krajinách.

Obidve zhromaždenia boli veľmi dynamické. Dr. Harfouche je rečník, ktorý svojich poslucháčov od prvej chvíle zaujme. Božie slovo káže s takou naliehavosťou a presvedčivosťou, že to nesmierne pozdvihuje vieru v srdciach ľudí, ktorí ho počúvajú. Jednoduché biblické pravdy o spáse v Kristovi a o uzdravení a vyslobodení, ktoré sa nám prostredníctvom Kristovej obete stali dostupnými, ako keby ožívali v srdciach ľudí, ktorí sa zúčastnili stretnutia s týmto výnimočným kazateľom.

V Banskej Bystrici hovoril Dr. Harfouche o tom, ako dostať naše životy na novú, vyššiu úroveň; zmienil dôležitosť nového narodenia a nášho postavenia v Ježišovi Kristovi. Svoju kázeň poprepletal rôznymi zaujímavými príbehmi a ilustráciami. Využil aj svoj blízkovýchodný pôvod a znalosť biblických jazykov a zasvätene nám porozprával o symbolike hebrejskej abecedy, ukazujúcej na Krista.

Počas zhromaždení dochádzalo k spontánnym prejavom radosti z Božej prítomnosti a dotykov Ducha Svätého, ktoré vytvárali nezameniteľnú atmosféru tejto kampane. Modlitby za chorých a rôzne potreby ľudí, ktoré prebiehali na konci služby Slovom, boli veľmi mocné. Mnoho ľudí prežilo Boží dotyk a okamžitú úľavu. Večer s Dr. Harfoucheom bol veľmi príjemne a osožne stráveným časom. Na konci bohoslužby sa ľudia len pomaly rozchádzali do svojich domovov. Nikomu sa nechcelo opustiť atmosféru neba, ktorú sme práve zakúsili.

 

Viac fotiek nájdete v našej fotogalérii.Súvisiace články

Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Evangelizace v mexickém stylu|Logos 5 / 2012 | Veronika Bordovská|Zo života cirkvi
Mladí ľudia vo Švajčiarsku sú hladní po Bohu|Logos 6 / 2013 | Redakcia |Reportáž
Billy Joe Daugherty zomrel vo veku 57 rokov|Logos 12 / 2009 | Redakcia |Osobnosť
Novembrová Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi