A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Dr. Peter Gammons

Prijmi uzdravenie a prielom v akejkoľvek oblasti

logos-gammons.jpgDr. Gammons pred viac ako 35 rokmi spoznal Ježiša, začal študovať Božie slovo a Boh ho povolal do služby kázania evanjelia a služby uzdravovania. Počas tohto obdobia slúžil tvárou v tvár viac než 100 miliónom ľudí vo viac než 100 krajinách sveta. Skrze jeho televízne vysielanie môžu ľudia vo viac než 130 krajinách sveta počuť zvesť evanjelia. Jeho vášeň pre službu Bohu ho ženie dopredu, aby získal svet pre Krista. A Slovensko je krajinou, ktorú navštívil počas 2. septembrového týždňa. V sobotu 10. septembra prišiel do Banskej Bystrice a počas dvoch zhromaždení Boh cez jeho službu uzdravil niekoľko desiatok ľudí a sprostredkoval vieru v Ježiša Krista.

Zhromaždenia s Dr. Gammonsom boli veľmi dynamické, pretože aj on sám je veľmi dynamickým a radostným človekom. Na úvod sa sálou niesli zvučné tóny piesní, ktoré zneli na Božiu slávu. Potom sa pred prítomných postavil očakávaný hosť s tlmočníkom Danielom Šobrom. Témou obidvoch zhromaždení bolo slovo o tom, ako prijať uzdravenie alebo prielom v akejkoľvek oblasti života.

Počas ranného zhromaždenia Dr. Gammons prítomným ukázal Hospodina ako Boha, ktorý koná zrazu, pričom kládol dôraz na to „zrazu“. V Biblii sa totiž slovo „zrazu“ nachádza 51-krát a jedno takéto „zrazu“ od Boha vie úplne zmeniť život človeka. Dr. Gammons vymenoval 10 kľúčových oblastí, v ktorých Boh koná zrazu:

■ nebeské ospravedlnenie ■ totálne víťazstvo
■ prosperita a hojnosť
■ Boží poriadok
■ vypočutá modlitba ■ duchovné obnovenie
■ čerstvé pomazanie ■ nadprirodzený prielom
■ spasiteľné stretnutia ■ zázračné zdravie a ochrana

Cieľom zhromaždenia bolo naštartovať Božie „zrazu“ v životoch prítomných tak, aby Boh zrazu zasiahol do danej oblasti života a priniesol očakávanú zmenu.

Počas večerného zhromaždenia Dr. Gammons ukázal Boží charakter v oblasti uzdravovania. Chcel tým v každom jednom z prítomných vyvolať vieru, ktorá predchádza uzdraveniu. Na niekoľkých veršoch z Božieho slova ukázal nasledovné pravdy: Boh vie uzdraviť; Boh uzdravuje; Boh chce uzdraviť; Boh chce uzdraviť všetkých; Kristus niesol naše choroby, preto uzdravenie je už naše; Boh chce, aby sme žili v zdraví.

Záver každého zhromaždenia patril tým, ktorí boli na takomto zhromaždení po prvýkrát a chceli prijať Krista do svojho života. Dr. Gammons sa za nich potom modlil a tiež za tých, ktorí prišli na zhromaždenie s potrebou uzdravenia. Viacerí po modlitbe pocítili úľavu a stratu bolesti. Mnohí potom predstúpili pred zhromaždenie a povedali svedectvo o tom, ako ich Boh zbavil choroby. Vďaka Bohu za každé jedno spasenie a uzdravenie, ktorého svedkom sme mohli byť v priebehu týchto zhromaždení.Súvisiace články

Peter Gammons opět v našich sborech|Logos 4 / 2017 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Evangelizace v moci Ducha|Logos 11 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Prečo cirkev potrebuje pomazanie|Logos 4 / 2015 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Februárové turné Dr. Petra Gammonsa v Čechách a na Slovensku|Logos 3 / 2012 | Redakcia |Zo života cirkvi
Misijná skupina Prievidza|Logos 12 / 2018 | Pavel Stotka|Predstavujeme