Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Evangelizace v moci Ducha

Dr. Peter Gammons opět v Čechách a na Slovensku

Jméno Peter Gammons není v Křesťanských společenstvích na Slovensku neznámé. Už letos v březnu měl svou premiéru v Banské Bystrici, kam si „odskočil“ ze svého turné po sborech v Polsku. V říjnu však věnoval čtyři dny službě v našich sborech. Evangelizační shromáždění s ním byla v Žilině, Olomouci, Martině a celá kampaň vyvrcholila na dvou konferenčních shromážděních ve sportovní hale na Štiavničkách v Banské Bystrici.

Dr. Gammons je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností, jaké jsme měli možnost hostit na akcích Křesťanských společenství. Statistiky na webové stránce jeho organizace Peter Gammons Ministries International hovoří o tom, že během posledních 35 let kázal více než 100 miliónům lidí ve více než 100 zemích světa. Účastníkům konference v Banské Bystrici se svěřil, že jeho touhou je kázat evangelium jedné miliardě lidí. Když před lety kázal na pozvání filipínského prezidenta během Národního dne modlitby, poslouchal ho zástup čítající 4 milióny lidí. Dav se táhl až 4 míle daleko od pódia, lidé na jeho konci pódium ani neviděli, a když chtěli poslouchat kázání, museli si ho naladit na přenosných rozhlasových přijímačích. Toto shromáždění bylo největším křesťanským shromážděním v dějinách lidstva. Všechny příležitosti, při nichž Dr. Gammons káže evangelium, mají jednoho společného jmenovatele – dějí se při nich zázraky. Bůh potvrzuje kázané slovo a lidé zažívají uzdravení. Zázraky dokonce otevřely Petrovi Gammonsovi dveře do islámského světa. V Pákistánu se během kampaně, na níž se zúčastnilo téměř 100 000 lidí, děla zázračná uzdravení v takové míře, že to vzbudilo všeobecný rozruch. Uzdravena byla matka velitele policie, a tak měl Dr. Gammons po celý čas postaráno o ozbrojenou policejní ochranu. Když byli muslimští vůdci konfrontováni s Boží mocí ve službě Dr. Gammonse, řekli mu: „Je Alláhovou vůlí, že jsi tu.“ Následující den se v novinách objevil titulek: „Džihád (svatá válka) proti chorobám a neduhům.“

Dr. Gammons je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností, jaké jsme měli možnost hostit na akcích Křesťanských společenství.

V podobné atmosféře zázraků a uzdravení se nesla všechna shromáždění Petra Gammonse na Slovensku a v Čechách. Ze všech míst přicházely zprávy o tom, že se lidé obracejí ke Kristu a vydávají svědectví, jak byli uzdraveni. Bůh se dotýkal lidí na každém místě, kde Dr. Gammons kázal. Je velmi zajímavé, že k mnohým uzdravením došlo v případě hostů (mnohdy nevěřících), kteří byli pozváni na daná evangelizační shromáždění. Jedno z takových svědectví připojujeme k této reportáži.

Dr. Gammons během své návštěvy systematicky probíral knihu Rút. Moábku Rút dával za příklad člověka, který se přidá k Božímu lidu a na jednotlivých postavách příběhu této knihy ilustroval velmi důležité principy křesťanského života. Bóaze, vykupitele z Betléma, vylíčil jako předobraz Mesiáše Ježíše. Moábka Rút si získala jeho pozornost a on se stal jejím manželem. Způsob, jakým to učinila, je vzorem pro nás, kteří chceme zaujmout Boží pozornost a najít řešení pro problémy našich životů. Velkým tématem, které Peter Gammons otevřel, bylo dávání. Velmi jednoduchým, ale hlubokým způsobem povzbuzoval církev ke štědrosti. Mluvil o tom, že dávání je základním projevem Božího charakteru a lásky, a proto i základním principem Božího slova.

Dvě konferenční shromáždění v Banské Bystrici, která proběhla v sobotu 23. října, byla velmi hojně navštívena. Účastníci konference naplnili sportovní halu na Štiavničkách. Dr. Gammons se rozhodl, že bude sloužit každému. Na dopoledním shromáždění pomazal všechny účastníky konference olejem a modlil se za to, aby se jich dotýkal Duch Svatý a mohli do svých životů přijmout více jeho moci. Na večerním shromáždění opět kladl na všechny konferenční hosty ruce a modlil se za požehnání a uzdravení. K mnohým uzdravením docházelo během jeho služby zcela spontánně, a když vyzval lidi, aby přišli na pódium říct do mikrofonu svědectví o svém uzdravení, přišlo asi dvacet lidí a potvrdili, že během modliteb pocítili okamžitou úlevu.

Návštěva Dr. Gammonse byla pro církev velkým povzbuzením. Nedělní konferenční shromáždění probíhalo už v jeho nepřítomnosti, něco z jeho pomazání však stále zůstávalo v sále. V nedělním konferenčním kázání hovořil pastor banskobystrického sboru Jaroslav Kříž o tom, jak uchopit toto pomazání a odevzdat se práci na Božím díle. Viděli jsme, že Boží moc působí a zázraky se dějí. Jsou to znamení, která podle Písma doprovázejí kázání evangelia. Povzbudili jsme se k tomu, abychom se i my modlili za nemocné a hovořili lidem, že Bůh se nemění. Tentýž Bůh, který uzdravoval v čase Nové smlouvy a první církve, tak činí i dnes, a chce si nás použít, abychom zvěstovali lidem dobrou zprávu evangelia.

Svědectví ze služby Dr. Petera Gammonse

V týdnu, kdy v našich sborech sloužil Peter Gammons, jsem byla přímým svědkem uzdravení pro mě blízkých lidí. Nejprve byla na evangelizačním shromáždění v Olomouci uzdravena moje znovuzrozená sestra Monika (27 let). 17 let neslyšela na levé ucho, musela jsem na ní hodně křičet, aby slyšela. Televizi měla doma puštěnou na maximum hlasitosti a kázání byla schopna slyšet nejdále z druhé řady. Při výzvě pastora Gammonse si vložila prst do ucha a na hlavu (má vážnou duševní nemoc) a po modlitbě mě vyzvala, abych na ní mluvila. Zakryla si zdravé ucho a opět mě vyzvala, abych opakovala slova. Pak vyskočila a začala jásat a objímala mě. Křičela: „Já slyším, já opravdu slyším.“ Utíkala dopředu a vydala svědectví, slova pastora opakovala, i když je šeptal. S obrovským nadšením děkovala Ježíši za uzdravení a navíc věří, že bude uzdravena i z duševní nemoci.

Druhé uzdravení proběhlo v sobotu během konference v Banské Bystrici, kam na večerní shromáždění přijel můj manžel s tchyní Boženou (56 let). Při kázání se moje tchyně evidentně nudila, na konferenci se přijela víceméně ze zvědavosti podívat, do jaké že společnosti to vlastně její snacha chodí. Podupkávala nohami, posílala SMS a brouzdala po internetu v mobilním telefonu a místy pospávala. Při vtipu pastora v 21 hodin, že bude pokračovat další dvě hodiny v kázání, vykřikla: „Jenom to ne!“ Nicméně při výzvě za uzdravení si vložila ruce na oko a hlavu. Musím podotknout, že má srdeční onemocnění, artritidu, alergii a nemocné oko, kterým viděla už asi 3 roky rozmazaně jen siluety. Lékaři byli bezmocní, jen se zmínili, že se vada čočky může do budoucna zhoršit. Po modlitbě pak s manželem odjeli. Byla jsem z toho velmi rozhozená. Jaké bylo moje obrovské překvapení, když mi psal manžel v noci na cestě do Brna, že tchyně na oko vidí naprosto ostře! V neděli večer jsem s ní mluvila a toto je její svědectví (bála se jít dopředu na pódium, aby nespadla jako ostatní). Když se začal pastor modlit, dala si ruku na nemocné oko a na hlavu, protože onemocnění čočky jí způsobovalo i časté nesnesitelné bolesti hlavy. V ten okamžik, kdy se pastor začal modlit, byla náhle celá zmáčená a měla mokro i v botách. Pak začalo brnění a chvění probíhat celým jejím tělem, které trvalo ještě několik dnů. Když zvedla hlavu a podívala se směrem k pódiu, zjistila, že vidí ostře a vidí dodnes. Toto svědectví píši týden po konferenci. Dvě noci pokračovala brnění a chvění, přemísťovala se z místa na místo v jejím těle. V pondělí celé dopoledne se čistily její dutiny a smrkala jako nikdy předtím. Půjde k lékaři, aby potvrdil její uzdravení oka. Věřím, že s ní Bůh jedná dál.

Pro mě to byla velká lekce a činila jsem pokání. Byla jsem přesvědčená, že když člověk přijde na bohoslužbu s nezájmem a neúctou k Bohu, tak ho přece neuzdraví, že? Ale Bůh je Láska a věřím, že jí miluje pro její dobré srdce a za její schopnost radovat se a být vděčná. A že přihlédl k našim přímluvným modlitbám. Modlím se, aby jí Bůh dal do cesty křesťana, který je v její blízkosti (nebydlí totiž v Brně), aby se mohla zapojit do služby Bohu a přitom to necítila jako nátlak od své snachy. Bůh je dobrý a Jeho milosrdenství trvá navěky.

Hana Zavadská, Brno – Kuřim

Měl jsem několik týdnů bolesti v kolenech, omezenou hybnost v krajních polohách, při dřepu, ohnutí, větší zátěži apod. mě píchalo v kolenech a cítil jsem tlak v kloubu. Při delších jízdách autem mě bolely kolena, fixace v jedné poloze při sezení byla nepříjemná, vícekrát jsem byl ve stavu, že se mi při potřebě sešlápnutí pedálu začalo „blokovat“ koleno. Omezovalo mě to, začal jsem si dávat pozor na prudké pohyby a zátěž kolen. (Měl jsem podobné problémy před 10 lety u pravého kolene, které přešly do poškození menisku a následné operace.)

Na konferenci jsem ve víře přijal uzdravení a hned na místě jsem cítil výraznou úlevu – ustoupil tlak v kloubu a hybnost se ihned zlepšila, ohyb byl hned snadný bez bolesti a tlaku i v krajních polohách a v dřepu. Po několika letech jsem si mohl zaskákat „žabáka“. Chvála Pánovi za to! Téměř jako za mladých časů na tréninku.

Po konferenci ještě několik dnů přetrvávalo píchání v úponech či vazech v oblasti kolen, kloub byl už ale bez problémů. Ve středu po konferenci jsem ještě požádal pastora Jána Hudeca, který jako host sloužil v Olomouci, aby se pomodlil za uzdravení vazů a svalů kolem kolene.

Další den jsem otestoval kolena na kratší horské procházce. Při náročnějším pohybu z prudkého kopce kolena „držela“, nebolela a necítil jsem ani obvyklou únavu kloubu po zátěži. Obě kolena mám teď ve výrazně lepší kondici. V autě se mi jezdí pohodlněji, i při sportu to bude mnohem lepší, budu moci dělat to, co jsem předtím nemohl. Haleluja!

Vlastimil Žák, Olomouc

Mojím svedectvom by som Vás chcela povzbudiť vo viere v nášho Pána Ježiša Krista a povedať vám ako Pán koná svojou uzdravujúcou mocou v mojom živote. Volám sa Miroslava a svoj život som Pánovi odovzdala pred štyrmi rokmi. Vyrastala som v ateistickej rodine. Mojím rodičom som sa narodila predčasne v siedmom mesiaci tehotenstva, čo malo samozrejme dopad aj na moje zdravie. V dôsledku skorého pôrodu sa môj zrak aj sluch nestačili vyvinúť. Na pravé ucho som počula len na 20 percent. Podľa lekárov som mala nosiť špeciálne okuliare a podporný prístroj na ucho, pretože v dospelosti by som mohla úplne stratiť zrak aj sluch. Tieto „pomôcky“ mali celý proces zmierniť a spomaliť, pretože operácia nebola možná.

V 19 rokoch som uverila v Pána Ježiša Krista, čo mi dalo nádej uzdravenia v každej oblasti. Samozrejme, spočiatku to bolo pre mňa nepredstaviteľné. Počula som už o uzdraveniach iných ľudí, ale sama som asi nemala vieru na to, že sa to môže stať aj mne. Po čase som požiadala nášho pastora, aby sa za mňa modlil a ja som začala pociťovať prvé pozitívne zmeny. Veľké očakávania prišli s poslednou októbrovou konferenciou, na ktorej bol prítomný Dr. Peter Gammons. Využila som šancu a šla som na výzvu, ktorú dal Dr. Gammons pre ľudí s poruchami sluchu. Plná nervozity, strachu, ale aj očakávania, som sa postavila pred pastora, ktorý sa s modlitbou dotkol môjho ucha. Hneď nato som pocítila mocný dotyk Ducha Svätého a pod Jeho mocou som sa zrazu ocitla na zemi. Po odchode z pódia som pociťovala pálenie a bolesti ucha, no cez to všetko som si zrazu uvedomila, že došlo k veľkým zmenám. Vďaka Pánovi som počula omnoho lepšie. A preto Vás chcem bratia a sestry povzbudiť. Veď „všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom“. (Kaz 3,1)

Mirka Chochulová
Súvisiace články

Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Moc a sila|Logos 5 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Moc nového stvorenia|Logos 10 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Duch Jezábel|Logos 8 / 2017 | Németh Sándor |Vyučovanie