Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Existuje neškodná droga?

emo-opt.jpegHoci miera informovanosti o drogách všeobecne rastie, je paradoxom, že v súčasnosti sa prejavuje čoraz väčší spoločenský súhlas s experimentovaním alebo užívaním drog, čo sa týka najmä marihuany a extázy. V poslednom období sme zaznamenali rast prodrogovej orientácie mládeže, ktorá je zasiahnutá najviac. Sú marihuana a hašiš naozaj neškodné drogy, ktoré nespôsobujú závislosť, ale liečia? Prečo sú na Slovensku zakázané, keď v niektorých krajinách sú legalizované? Je deštruktívne pôsobenie marihuany mýtom z minulosti? Aká je realita? A čo ostatné drogy? Existuje vôbec nejaká neškodná droga?

Definícia drogy a závislosť

Droga je látka, ktorá mení funkcie organizmu, pričom vždy pôsobí na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. Droga je návyková látka, ktorá mení duševný i fyzický stav človeka (náladu, vnímanie, myslenie, stav vedomia, činnosť srdca, dýchanie, koordináciu pohybov...). Užívaním drogy vzniká závislosť, ktorá je charakterizovaná neodolateľnou túžbou po droge. Závislý človek urobí čokoľvek, aby drogu získal (krádež, prostitúcia, v krajnom prípade i vražda). Kriminalita je hlavným zdrojom finančných prostriedkov, pretože cena drogy pri pravidelnej potrebe vysoko prevyšuje bežné príjmy. Rozlišujeme psychickú a fyzickú závislosť. Psychická závislosť vzniká pri všetkých typoch drog a je charakteristická pocitom, že bez drogy človek neprežije. Fyzická závislosť vzniká len na niektoré drogy. Väčšinou sa oba typy závislosti kombinujú a prekrývajú. Oslobodenie od psychickej závislosti môže trvať mesiace až roky. Zbaviť sa fyzickej závislosti je náročné a za ťažkých podmienok, ale je možné v priebehu niekoľkých dní až týždňov (teda pomerne rýchlejšie). Cesta „späť“ však nie je vôbec jednoduchá a ľahká. Pri niektorých drogách stačí jediná dávka na to, aby vznikla závislosť (napr. heroín)!

Nežiadúca tolerancia (návyk) a nenávidený absťák

Opakovaným používaním drogy vzniká tolerancia, ktorá si vyžaduje neustále zvyšovať dávku drogy a skracovať časové intervaly podania. Organizmus si totiž na drogu zvykne a znižuje sa jej účinok, preto si toxikoman musí dávať drogu častejšie a vo väčšom množstve, aby dosiahol rovnaký účinok ako predtým. Vzniká potreba získať viac drogy (viac peňazí) a človek sa rýchlejšie rúti do väčších problémov (sociálnych i zdravotných). Rozbehnutý vlak je už ťažké zastaviť a blíži sa tmavý tunel... Nepodarilo sa zohnať načas ďalšiu dávku. Objavujú sa bolesti hlavy a žalúdka, nevoľnosť prechádza vo zvracanie, žalúdok akoby zovreli žeravé kliešte. Telo sa neuveriteľne trasie, súčasne sú prítomné silné kŕče, ktoré akoby nikdy nemali prestať. Oči režú a slzia, je ťažké vidieť aj dlážku, kde sa spotené telo ponižujúco zvíja ... Srdce strašne búcha, akoby išlo vyskočiť z hrudníka... Ale najhoršia je tá úzkosť, obava, ako dlho to ešte potrvá a kedy sa tá bolesť skončí. Tento strach pozná každý, kto to prežil. Hrôza zachváti celé vnútro, depresiu strieda agresívny hnev. Má toto všetko vôbec význam, má môj život vôbec nejaký zmysel?


Samovražedné myšlienky napĺňajú priestor a človek sa cíti sám, taký slabý a bezmocný. Zmení sa to niekedy? Je vôbec niekto, kto by mi mohol pomôcť? Treba zachovať chladnú hlavu, veď je to len absťák! Určite to prejde! Možno to prejde ...

Abstinenčný syndróm je súbor príznakov, ktoré vznikajú po odňatí drogy (dobrovoľnom, kedy sa závislý snaží s drogou prestať, alebo po vynútenom odňatí, keď včas nezoženie ďalšiu dávku drogy).

Abstinenčný syndróm je dôkazom existujúcej závislosti a netreba ho vôbec podceňovať. „Absťák“ sa prejavuje vystupňovanými psychickými a závažnými fyzickými príznakmi. Jeho priebeh sa pri rôznych drogách líši, môže byť mierny, ale aj veľmi dramatický s trvalými následkami na zdraví. Absťák môže kedykoľvek prejsť do vyhroteného boja o život, ktorý sa môže skončiť aj smrteľne. Zvlášť ťažký priebeh je pri heroíne, kedy je väčšinou potrebná aj lekárska pomoc a kontrolované podávanie liekov, aby nezlyhali vitálne funkcie a aby človek nezomrel.

Prečo ľudia siahajú po drogách? Droga ako liek

Aká je príčina užívania drog? V histórii dominujú 2 motívy: medicína a religiozita. Už v dávnej minulosti si ľudia všimli, že určité prírodné látky majú pozitívne účinky a začali ich používať ako liek. Napríklad ópium (šťavu z nezrelých makovíc) používali už faraóni v Egypte ako prostriedok k tíšeniu bolesti, ale i zakladatelia modernej medicíny Galenos a Hipokrates. Z ópia sa izoloval morfín, ktorý sa používa aj dnes na utlmenie silnej bolesti napr. pri nevyliečiteľných ochoreniach v terminálnom štádiu. V histórii sa mnohé prírodné látky izolovali preto, aby sa používali ako liek, ale prax ukázala, že nie sú vhodné, pretože ich negatívne deštruktívne nežiadúce účinky ďaleko prevyšujú terapeutické účinky s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Napr. aj heroín (pripravený v roku 1898) sa pôvodne používal ako liek proti kašľu, chorobám priedušiek, astme a hnačkám. Lekári sa domnievali, že pomôže ľuďom závislým od morfínu, a preto ho používali pri odvykacích kúrach. Morfinisti s radosťou chodili na odvykacie kúry, ale stali sa závislými od heroínu. Keď sa zistilo, že heroín je mimoriadne nebezpečná droga, silnejšia ako morfín, zakázalo sa jej použitie.

Zástancovia filozofie „návrat k prírode“ tvrdia, že všetko, čo je z prírody, je čisté, zdravé a človeku prospešné. Tvrdenie, že prírodné výťažky z rastlín nemajú žiadne negatívne vedľajšie účinky na zdravie človeka, je však podvod. Látky rastlinného pôvodu vníma ľudské telo ako cudzie a môžu závažne poškodiť jednotlivé orgány (pečeň, obličky ...). Chcem upozorniť konzumentov čisto rastlinnej potravy, že skoro všetky drogy pochádzajú z prírody, väčšinou sú to rastlinné produkty, i keď dnes je možná aj ich syntetická príprava. Drogy sú v podstate „čistý prírodný produkt“. Sú však neškodné? Ak niekto tvrdí, že všetko z prírody je zdravé a drogy rastlinného pôvodu sú neškodné, doporučujem mu „liečivý čaj“ s extraktom z rastliny ľuľok zlomocný.

Dnes sa veľmi propaguje „marihuana ako liek“. Ide o cieľavedomú a premyslenú mediálnu reklamu. Chcem upozorniť, že zatiaľ máme k dispozícii len čiastkové výsledky experimentov, ktoré nie sú ukončené a vyhodnotené na základe medicíny dôkazov. Na to, aby bol zavedený nový liek do výroby a bežnej medicínskej praxe, sú potrebné seriózne vedecké dlhoročné štúdie, ktoré v prípade marihuany stále chýbajú. Ucelené závery musia byť založené na medicínskych dôkazoch, ktoré potvrdzujú vysokú účinnosť lieku bez toho, aby spôsobil ťažké poškodenie organizmu. V prípade marihuany a hašiša negatívne účinky prevyšujú eventuálny pozitívny vplyv. Propagácia marihuany ako lieku je majstrovský ťah, ktorého cieľom je v skutočnosti šírenie tejto nelegálnej drogy. Reálne neexistuje žiadna droga, ktorá by vedela nejakú chorobu vyliečiť. Je pravda, že marihuana sa skúšala u nevyliečiteľne chorých (pacienti s AIDS, s rakovinou), ale k vyliečeniu nedošlo. Marihuana nie je liek proti chorobe, len zmierňuje niektoré príznaky ochorenia (potláča zvracanie a zmierňuje nechutenstvo). U ľudí, ktorí berú marihuanu dlhodobo, vzniká závislosť. Marihuana teda nie je kauzálny liek, vystupuje len ako možná symptomatická liečba. Hovorí sa aj o jej možnom použití pri glaukóme, Parkinsonovej chorobe a skleróze multiplex. Sú však potrebné viaceré štúdie, zatiaľ je to len v štádiu experimentovania.

smoke-1-opt.jpegV dnešnom svete ľudia siahajú po drogách hlavne preto, aby mali fantastické zážitky, ktoré droga sľubuje. V rámci hedonizmu si chcú aspoň na chvíľu užiť ten pocit ľahkosti a bezstarostnosti. V eufórii sa smiať vo svete plnom farieb..., zabudnúť na starosti v škole, medziľudské problémy a inkasné lístky... Aké to je mať pocit plnej fyzickej sily? Aké to je, keď hudba ožíva a predmety vôkol sa rozplynú? Aké to je vedieť lietať? Čas plynie nekonečne pomaly... nikde sa neponáhľaš. Akoby si bol celý naplnený radosťou, máš krídla a vznášaš sa... Chceš, aby to uvoľnenie trvalo večne. Problémy sa vzdialili a zmenšili... Máš pocit, že si schopný všetko na svete zvládnuť.

Droga ako nelegálna brána do duchovného sveta

Drogy sa používali v histórii ľudstva na mnohé nelegálne duchovné praktiky, pretože uľahčujú vstup do duchovného sveta. Tieto praktiky sa nazývajú okultné (čo v preklade znamená skryté). Najstaršie dôkazy o používaní konopy (zdroj marihuany a hašiša) pochádzajú z Babylona, kde táto rastlinka voľne rástla. Drogy halucinogénového typu používali veštice už v staroveku i Indiáni v Amerike. Pri nedostatku inšpirácie po drogách siahali aj umelci. Je neuveriteľné, aká reklama je v súčasnosti venovaná marihuane. Na internete ako výhoda dlhodobého používania marihuany je uvedená zvýšená duchovná úroveň, postupná ignorácia materiálnych hodnôt, lepšia schopnosť sústrediť sa na daný problém, zvýšené estetické vnímanie a schopnosť myslieť ďalej - za hranice dnešného systému. S týmito „výhodami“ jednoznačne nemôžem súhlasiť a opravila by som ich nasledovne: Dlhodobé zneužívanie marihuany zákonite vedie k celkovému úpadku človeka - k zníženiu nielen duchovnej, ale i duševnej a telesnej úrovne. Postupne dochádza k ignorácii všetkých skutočných hodnôt a človek sa sústreďuje už len na jediný problém, a tým je závislosť od drogy. Estetické vnímanie ho nezaujíma, a ak ho nemal predtým, zneužívaním drogy ho určite nezíska, skôr naopak. Takýto človek stratil schopnosť „myslieť ďalej“ vtedy, keď sa rozhodol pokračovať v dlhodobom fajčení marihuany. Abstinenčný syndróm po náhlom odňatí marihuany (eventuálne hašišu) je presvedčivým dôkazom vzniknutej závislosti. Zaručenou „výhodou“ tohto stavu je silná úzkosť až panika, celková podráždenosť, poruchy spánku a samovražedné tendencie. Žiadnej reklame na drogu s „holandskou pečaťou“ netreba veriť.

Droga - záruka mimoriadneho zážitku

Keby drogy neponúkali možnosť mimoriadneho zážitku, ľudia by ich pochopiteľne nebrali. Drogy skutočne niečo dávajú, ale oveľa viac si berú. Je potrebné poznať a veľmi zvážiť všetky riziká. Cena za drogu je totiž príliš vysoká, droga si nakoniec zoberie všetko - aj ľudský život. Na začiatku sa droga správa ako milá priateľka, ktorú pozveš na stretnutie, a potom pošleš domov. Neskôr sa z nej stáva invazívny nepriateľ, ktorý ti násilím vniká do domu bez pozvania a usídli sa tam. Chceš sa zbaviť tohto votrelca, ale zisťuješ, že už nemáš silu vytlačiť ho. Stratil si kontrolu a robíš to, čo chce on. O ohni sa hovorí: dobrý sluha, ale zlý pán. Droga je však zlý sluha, ktorý má jediný cieľ - rýchlo sa stať pánom! Droga sa nikdy neuspokojí s postavením sluhu, slúži len naoko a využije každú príležitosť, aby sa čím skôr stala pánom. Droga je predurčená k panovaniu, nie k službe. Je to len otázka času, kedy „hostiteľ“ oslabne natoľko, že droga úplne prevezme nad ním moc. Až vtedy človek spoznáva skutočnú tvár drogy, keď je od nej závislý a chce sa jej zbaviť.

Problémom „pozitívneho účinku“ drogy je jeho krátke trvanie, pričom negatívnych dôsledkov je oveľa viac a trvajú neporovnateľne dlhšie. Miska váh, ktorá je na začiatku na chvíľu naklonená na „pozitívnu stranu“, sa nakoniec definitívne zrúti pod tiažou negatívnych nežiadúcich účinkov drogy. Bývalý narkoman povedal, že bežný človek nepozná ten fantastický zážitok, ktorý droga ponúka, ale nikdy mu nebude tak zle, ako býva závislému od drogy, keď ju nemá. Na začiatku berie človek drogu preto, aby prežíval jej mimoriadne „pozitívne“ účinky. Toto obdobie trvá veľmi krátko. Neskôr berie drogu preto, aby utlmil nepríjemné pocity z jej nedostatku. Užívanie drog je podmínované vznikom závislosti. Závislosť je časovaná bomba, ktorá vždy nečakane vybuchne. Tolerancia je ako hlavná trhavina vnútri bomby. Tolerancia a závislosť sú dvojičky, rodia sa spolu. Zistenie, že droga neúčinkuje tak silne ako na začiatku, je šokom a nepríjemným prekvapením. Keď si človek pochutnáva na návnade, nevidiac háčik, hovorí, že drogy sú dobré. Ale keď mu prehltnutý háčik zostane v poranenom krku (stane sa závislým od drogy), zisťuje, že o pozitívnych zážitkoch sa už ani nedá hovoriť a zostávajú len tie negatívne. V neskoršom štádiu závislosti toxikoman už neberie drogu preto, aby mal pozitívne zážitky. Závislý berie drogu preto, aby sa nemal horšie, ale iba zle. Pri pokročilej závislosti človek doslova nevie bez drogy existovať, fungovanie jeho tela sa viaže na prítomnosť drogy. Takýto človek nevládze ani vstať z postele, nevie bez drogy chodiť, jesť, dýchať, spať. V konečnom štádiu sa na drogu viaže aj činnosť srdca, výška krvného tlaku, pulz ...

Človek, ktorý je závislý od drogy, sa už nikdy nemá dobre. S drogou mu hrozí smrť pri predávkovaní, bez drogy je trápený v abstinenčných príznakoch. Účinok drogy sa znižuje, dávky sa zvyšujú … Cíti sa zle s drogou, ale bez drogy ešte horšie. Nechce drogu, ale potrebuje ju. Nemá záujem o nič iné. Kameňom úrazu je skutočnosť, že droga postupne už nenavodzuje príjemný euforický stav ako na začiatku, ale len vracia človeka zo strašného stavu počas absťáku do znesiteľnejšieho stavu. Kto si vybral drogu, vybral si smrť -
- predčasnú smrť. Droga je ako atraktívna dáma oblečená do krásnych šiat. Je taká tajomná. Robí sa jej veľkoplošná reklama, všetci o nej s obdivom hovoria. Ponúka mimoriadne zážitky. Má peknú tvár na prvom stretnutí, nevyzerá nebezpečne. Opakovane ti podáva svoju ruku, z ktorej vyžaruje teplo. Povieš jej svoje „áno“, ale časom zisťuješ, že je úplne iná ako tvoja pôvodná predstava. Vôbec si nepoznal jej identitu... Postupne dávaš dole závoje... a zrazu hľadíš do očí osobe, ktorá sa volá smrť. Dovolil si jej, aby prišla k tebe tak blízko ... Za drogovou závislosťou stojí osoba silnejšia ako človek, ktorá prevzala vládu nad jeho vôľou. Droga je smrť so závojom. Smrť je droga bez závoja. Smrť je pravá tvár drogy bez make-upu. Väčšina ľudí závislých od drogy by s ňou chcela skončiť, ale nevie ako. Takmer každý toxikoman vám úprimne povie, že keby vedel, čo ho čaká, nezačal by s drogou. Je ľahšie s drogou nikdy nezačať, ako sa vyslobodiť z drogovej závislosti.

Bad trip - zlý výlet

Mladým ľuďom sa často hovorí, aby sa nebáli vyskúšať drogu, experimentovať s ňou, pretože budú mať zaručene fantastické pozitívne zážitky. Skutočnosť, že vôbec nemusia mať pozitívny zážitok, sa zamlčuje. Pravda je taká, že človek po podaní drogy môže mať aj veľmi nepríjemné zážitky a žiadne pozitívne! Tento negatívny zážitok plný hrôzy sa nazýva bad trip (zlý výlet). Môže vzniknúť už po prvej jednorázovej dávke drogy! Vzniká pri všetkých drogách, ktoré spôsobujú halucinácie - hlavne u LSD. (Hlavná účinná látka marihuany a hašiša - delta 9-THC-je tiež halucinogén.) Intoxikovaný človek má desivé zrakové, sluchové i dotykové halucinácie paranoidného charakteru (vidí škaredé príšery, ako sa na neho škeria, počuje ich hlas, ako sa radia, že ho zabijú, cíti, ako sa dotýkajú jeho tela ...). Subjekt sa stráca v realite, je dezorientovaný, cíti sa ohrozený a prenasledovaný. Jeho správanie je nevypočitateľné a veľmi nebezpečné voči sebe i okoliu, ktoré upodozrieva a ohrozuje ťažkou agresiou. V takomto stave často dochádza k neuváženému činu so závažnými následkami, pretože dotyčný môže poškodiť seba aj okolie.

Pri niektorých drogách stačí jediná dávka na to, aby vznikla závislosť

Flash-back fenomén

Tento fenomén vzniká náhle a spontánne, je charakterizovaný ako znovuvzplanutie „účinku drogy“ bez jej momentálneho podania. Človek má všetky príznaky akútnej intoxikácie drogou ale „v čistom teréne“. Flash-back fenomén môže vzniknúť aj po dlhej dobe (niekoľko mesiacov) od jej posledného podania. Všetci, ktorí prežili flash-back fenomén, ho hodnotia ako jednoznačne nepríjemný, pretože prichádza nečakane, v nevhodnej situácii, keď je účinok drogy nežiadúci. Tento fenomén býva príčinou dopravných nehôd, ale môže sa podpísať i na mnohých samovraždách a smrteľných úrazoch („lietanie“ z okna pod vplyvom halucinogénov). Flash-back fenomén vedci stále skúmajú a táto otázka ešte nie je uzavretá. Existuje predpoklad, že droga sa niekde v tele kumuluje, a potom sa náhle na určitý podnet vyplaví a účinkuje. Napríklad, je vedecky dokázané, že účinná látka „neškodnej“ marihuany a hašišu (THC) je vysoko rozpustná v tukoch a hromadí sa v ľudskom tele v lipidových kompartmentoch! Za 24 hodín sa z tela vylúči len 17-40% THC. Aj týždeň po užití jednej cigarety je možné jednoznačne dokázať v tele jeho metabolity.

Vplyv drogy na osobnosť

Dlhodobé zneužívanie drogy vedie k negatívnym zmenám osobnosti. Človek sa stáva introvertom, uzatvára sa stále viac do seba, má znížený záujem o okolité dianie. Prejavuje sa u neho apatia, je ľahko manipulovateľný. Komunikuje len v rámci svojej „vyvolenej skupiny“ toxikomanov, ktorá sa však časom tiež rozpadá. Schopnosť a chuť riešiť bežné problémy života je znížená. Chýba motivácia čokoľvek robiť a pozornosť sa sústreďuje hlavne na získanie drogy. Psychická i fyzická výkonnosť klesá, väčšinou závislý človek chudne, sú prítomné poruchy spánku, trvalý nepokoj. Objavuje sa impotencia. Depresiu striedajú úzkostné stavy. Často trpí bludmi prenasledovania, je nedôverčivý, podozrievavý. Prežíva vnútorné napätie, môže byť agresívny voči sebe alebo okoliu, stratí kontrolu nad sebou. Veľmi často psychické problémy vyústia až do paranoidnej schizofrénie.

Dnes je vedecky dokázané, že dlhodobou konzumáciou marihuany sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku schizofrénie. Toto tvrdenie by stačilo na vyvrátenie mýtu o neškodnosti marihuany. Podľa štúdie Ring´s Allegreto London ten, kto v mladosti fajčí veľa marihuany, má dvojnásobnú šancu neskôr sa stať schizofrenikom, pričom 10 % z nich sa pokúša o samovraždu.

Nechcené predávkovanie

Úmyselné predávkovanie (zlatá strela) nie je také časté ako náhodné predávkovanie ľudí, ktorí nechceli zomrieť. K predávkovaniu dochádza veľmi ľahko preto, lebo nikdy neviete koľko účinnej látky v skutočnosti droga obsahuje! Toto je obrovské nebezpečenstvo. Predávaná droga obsahuje vždy rôzne množstvo prísad, aby sa zvýšila jej hmotnosť (a tým i zisk z predaja), a tiež aby sa zmenil zápach (napr. heroín páchne po octe). Preto sa droga pred predajom mieša napr. s práškovým cukrom, sušeným mliekom, sódou či hladkou múkou. Pre tých „náročnejších“ je k dispozícii aj krieda. Verní zákazníci môžu ako bonus dostať do drogy aj prací prášok. (Možno, že chcú vyčistiť svoje svedomie). Hovorí sa, že i prášková sadra a jed na potkany sa používajú ako prísada, ale zrejme len pri slávnostnej príležitosti (ako posledná prísada). K predávkovaniu dochádza tak, že človek si dá svoju obvyklú dávku čistejšej drogy, ktorú „poctivejší díler“ málo „preriedil“. Je potrebné si uvedomiť, že každý reaguje na drogu individuálne. Tá istá dávka má rôzny účinok na dvoch ľudí. Dávka, ktorú si bežne dáva závislý človek, môže byť pre „začiatočníka“ smrteľná. Najhoršia situácia vzniká vtedy, keď sa rôzne druhy drog spolu miešajú, čo môže spôsobiť úplne neočakávané a búrlivé reakcie.

Za drogu človek platí najvyššou hodnotou - svojím životom

Riziká injekčného podávania drogy

Napriek tomu, že každý vie o riziku prenosu vírusových ochorení, toxikoman si drogu jednoducho neodoprie. Túžba po droge totiž úplne zastrie nebezpečenstvo nákazy a budúcnosť z dlhodobého hľadiska závislého človeka nezaujíma. Keďže injekčné ihly a striekačky, ktoré v skupine cirkulujú a opakovane sa používajú, nie sú sterilné, dochádza ľahko k prenosu vážnych infekčných ochorení. Krvnou cestou sa narkomani oveľa častejšie nakazia vírusom HIV, ktorý je pôvodcom smrteľného a ešte stále nevyliečiteľného ochorenia AIDS. Mnohí zomierajú na zlyhanie pečene pri hepatitíde B, častá je i hepatitída typu C. Dôvodom multiorgánového zlyhania býva i sepsa („otrava krvi“). Riziko všetkých infekcií je vyššie ako u bežného človeka, pretože drogy znižujú obranyschopnosť imunitného systému. Časté sú tiež zápaly žíl v mieste vpichov. Aby sa infekčné ochorenia ďalej nešírili, existujú podporné programy bezplatnej výmeny striekačiek.

Otrava a následky užívania drogy

Užívanie drogy či už jednorázové alebo dlhodobé má vždy svoje následky. Účinok drogy je v podstate podmienený otravou (intoxikáciou) organizmu. Ťažká forma akútnej intoxikácie sa môže končiť smrteľne. Pri LSD, morfíne a heroíne smrť nastáva zástavou dýchania, čo je spôsobené utlmením dýchacieho centra v CNS. Kokaín podaný do žily spôsobuje okamžitú smrť priamym pôsobením na srdce. Pervitín a extáza vedú k zlyhaniu srdca, častá je tiež smrteľná kóma pre krvácanie do mozgu. Ak človek prežije akútnu otravu, cíti celkový útlm, skleslosť, depresiu alebo podráždenosť, bolesti hlavy, má poruchy spánku, samovražedné tendencie, pocit vnútornej prázdnoty, tras končatín, búšenie srdca, sucho v ústach. Keď odoznie účinok drogy, psychická i fyzická výkonnosť rýchlo klesá, sú prítomné poruchy koncentrácie, celková slabosť, poruchy trávenia. Opakované alebo dlhodobé užívanie drogy vedie k vážnym psychickým i telesným zmenám. Zmeny osobnosti vedú k paranoidnej schizofrénii (s bludmi prenasledovania a pocitom neustáleho ohrozenia). Droga poškodzuje tráviaci trakt - hlavne pečeň. Je znížená chuť k jedlu, klesá telesná hmotnosť (pri marihuane môže stúpať), sú poruchy srdcovej činnosti - arytmie, vysoký alebo nízky krvný tlak. Drogy vedú dokázateľne k impotencii, oslabujú imunitný systém, preto sú častejšie vírusové i bakteriálne infekcie a nádorové ochorenia. Napr., fajčenie „neškodnej“ marihuany vedie k vzniku chronickej bronchitídy, ktorá sa prejavuje kašľom. Marihuana je súčasne karcinogénna (spôsobuje vznik nádorov), pretože pri jej fajčení sa uvoľňuje benzpyrén. MUDr. Vladimír Hacek tvrdí, že marihuanová cigareta je 25-krát silnejším karcinogénom ako bežná tabaková cigareta! Marihuana na základe vedeckých faktov jednoznačne podporuje vznik rakoviny dýchacích ciest a pľúc. Marihuana poškodzuje pamäť a trvalo znižuje intelektuálne funkcie.

Droga - začiatok konca

Za zážitky, ktoré droga na začiatku ponúka, sa nakoniec musí veľmi draho zaplatiť, pretože nič nie je zadarmo. Za drogu človek platí najvyššou hodnotou - svojím životom. Pozitívnych zážitkov je stále menej a trvajú príliš krátko, negatívne zážitky pribúdajú. Droga človeku skutočne niečo dá, ale oveľa viac vezme. Nakoniec zoberie človeku úplne všetko, čo mal. Droga prináša deštrukciu tela i duše, zničenie všetkých skutočných hodnôt, zlomenie vlastnej vôle. Človek sa dostáva do nechceného zajatia. Namiesto užívania slobody je v temnom väzení závislosti. Na začiatku si myslel, že všetko bude mať pod kontrolou, ale nemá... Človek zisťuje, že už nie je pánom svojej vôle a droga je silnejšia ako on. Bránu, ktorú otvoril, nevie zavrieť. Zo sveta, do ktorého vstúpil, už nevie sám vystúpiť. Spoločnosť sa na neho díva zvonka s pohŕdaním, pretože je neproduktívny a neužitočný. Chce skončiť s drogou, ale nemôže...

Existuje cesta von?

Každé vyslobodenie z drogovej závislosti je veľmi vzácne a cenné, pretože vráti človeka späť do plnohodnotného života. Človek závislý od drogy potrebuje pomoc zvonka. Základným predpokladom úspechu je jeho chcenie a spolupráca. Existuje cesta von! Klasická liečba prebieha v psychiatrických liečebniach pod dozorom lekárov prostredníctvom psychoterapie a farmakologickej liečby. Existujú aj kresťanské protidrogové centrá, ktorých cieľom je zoznámiť ľudí s osobou živého Ježiša Krista, Božieho Syna. Liečba je nefarmakologická. Mnoho ľudí, ktorí odovzdali svoje životy Bohu, bolo úplne vyslobodených z drogovej závislosti. Pozitívne zmenili svoj životný štýl a ani po viacerých rokoch sa nevrátili k drogám. Dlhodobá úspešnosť kresťanských protidrogových centier je vyššia ako v nemocničnom prostredí. V Biblii je napísané: „Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ (Ev. Jána 8:36) To sa týka akejkoľvek závislosti, pretože Ježiš Kristus je silnejší, Jemu je daná každá moc. Ktosi povedal, že každý človek má v sebe miesto, ktoré nevie naplniť nikto - iba Boh. Uzdravenie je možné prirodzenou cestou skrze lieky a prácu zdravotníkov a nadprirodzenou cestou skrze Božiu moc. Percento ľudí, ktorí sa po odvykacej kúre v nemocnici nevrátili k drogám, je veľmi nízke. To hovorí o tom, že situácia vo svete aj u nás je vážna. Ide o ľudské životy! Skrze Božiu moc, ktorá sa uvoľňuje pri modlitbe ľudí naplnených Svätým Duchom, prichádza dokonalé vyslobodenie z drogovej závislosti. Aj dnes je možné byť oslobodený od drogy skrze službu pomazaného veriaceho človeka v autorite mena Ježiš. Existuje teda definitívna cesta von, existuje vyslobodenie a nový život. Netreba sa však s drogou zahrávať, ani experimentovať, pretože ľahšie je s drogou nezačať, ako s ňou skončiť. Vzťah k droge je iracionálny. Každý vie, že drogovať nie je rozumné, ale zasiahnuté srdce ide za drogou a vôľa odporovať je zlomená. Droga je ako pozvánka pre smrť. Tá prichádza do cesty a skráti ju. Cena za drogu (vlastný život) je príliš vysoká, preto si ju nemôžeme dovoliť. Žiadne jej „pozitívne“ účinky nevedia vyvážiť tú škodu a stratu, ktorú spôsobí. Ježiš Kristus povedal: „Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Ev. Matúša 16: 26-27)

Použitý zdroj informácií:

www.fekipc.estranky.cz - MUDr. Hacek Vladimír-Marihuana-mýty a realita
www.drogy.sk- Základné fakty
sk.wikipedia.org

Leurs,R.,Meyer, C., Neumann, C., Schmidt, C.Ulrich, A.: Ganz schon geknallt. Die Suche Cannabis.In: Der Spiegel, 2004, Nr.27/28 s. 82


Marihuana

marihuana-opt.jpegNajdostupnejšou a najčastejšou drogou na Slovensku je marihuana. Široká verejnosť ju pokladá za ľahkú drogu a získava si stále väčšiu popularitu nielen medzi mladými ľuďmi. Marihuana je tiež označovaná ako liek s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Priaznivci marihuany dokonca tvrdia, že na ňu nevzniká závislosť a ľudskému telu neškodí. V obchodoch sú dostupné importované potravinárske výrobky s obsahom tetrahydrokanabinolu (základnej účinnej látky marihuany). Môžete si voľne kúpiť nealkoholický energetický nápoj alebo aj pivo s marihuanou. Niektoré potravinárske výrobky, s cieľom zaujať a zvýšiť predaj, majú označenie „marihuanové“, hoci v skutočnosti marihuanu neobsahujú. V predaji sú tričká, plagáty či zapaľovače s typickým obrázkom listu rastliny konope. Reklama na marihuanu, niekedy skrytá inokedy otvorená, dokonca podporená mediálne sa stala súčasťou našej modernej spoločnosti a otupila vnímanie nebezpečenstva tejto nelegálnej drogy. Prítomnosť marihuanových výrobkov v bežnej obchodnej sieti pomáha navodiť toleranciu voči tejto droge a pripraviť pôdu v spoločnosti na jej hlbšie zakorenenie. Postupne má človek dojem, že v prípade marihuany ide o bežný, spoločensky prijateľný produkt, ktorý je dokonca liečivý. Niektoré kruhy cieľavedome zdôrazňujú prírodný pôvod tejto drogy a vyzdvihujú jej priaznivé účinky na sprievodné symptómy niektorých chronických chorôb, pričom presadzujú slobodu voľby jej užívania. Negatívne účinky tejto nelegálnej drogy na ľudské zdravie však nezverejňujú.Súvisiace články

Uveril som, že Boh existuje, že je Všemohúci a Všadeprítomný|Logos 9 / 2015 | Redakcia |Skutočný príbeh
Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom|Logos 1 / 2017 | Redakcia |Skutočný príbeh
Čo s krízou?|Logos 11 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Kniha vidiaceho Gáda|Logos 8 / 2017 | Michal Tausk|Vyučovanie
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera