Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Guillermo Prein zavítá na Slovensko

logos-01-2016-prein-1.jpg

Na únorové konferenci KS Milosť a Církve víry v Banské Bystrici přivítáme mimořádného hosta. Navštíví nás Guillermo Prein, jeden z nejvýznamnějších Božích služebníků latinsko-amerického probuzení.

Je pastorem letničně-charismatické církve Centro Cristiano Nueva Vida v Argentině, křesťanského sboru, který dnes má více než dvacet tisíc věřících členů nejen v Buenos Aires, ale také v přilehlých čtvrtích hlavního města a ostatních provinciích Argentiny, jako jsou Mendoza, Ushuaia, San Luis, Córdoba. Jde o mimořádnou osobnost v Latinské Americe a Bůh používá jeho službu, aby zcela osobitým způsobem zasáhl lidská srdce a měnil životy mnohých. Z jeho služby vyzařuje velká láska ke ztraceným lidem, kteří často pochází z chudých rodin, nuzných poměrů a prožívají nelehké životní situace. O to viditelnější jsou pak proměny životů těchto lidí, když se vydají na Boží cestu, a je zjevná Boží sláva v rodinách i v církvi.

Bylo mu teprve 16 let, když prožil jako mladík nadpřirozené setkání s Bohem a rozhodl se pro život s Ním. A tak v roce 1977, když se rozhodoval o dalších studiích a životních plánech, po tomto velmi působivém osobním setkání s Bohem, opustil ateis­mus a s nadšením vydal naplno svůj život Ježíši Kristu.

V letničním společenství křesťanů se brzy zapojil do evangelizační práce, sdílel evangelium na ulicích a náměstích hlavního města i okolních provinciích a přinášel poselství o Ježíši Kristu lidem ze širokého okolí.

V roce 1979 prožil pastorační povolání, zanechal plán stát se inženýrem a přihlásil se na biblický Institut Río de la Plata (IBRP). Zároveň začal rozvíjet svou pastorační práci v jedné z chudinských čtvrtí na periferii hlavního města Buenos Aires – Villa Tranquila v části Avellaneda.

V roce 1982 založil Křesťanské společenství Nový život – Centro Cristiano Nueva Vida v Buenos Aires, církev na průkopnickém základě, která však představovala významnou místní křesťanskou komunitu s hlubokou sociální a kulturní integrací založenou na pevných duchovních kořenech a rozvíjející činnost různých křesťanských skupin. Práce těchto křesťanských týmů zasahuje do všech sfér společnosti a přináší odpovědi na otázky společnosti. Dnes je tato služba rozšířená po celé Argentině, v Uruguayi, Bolívii, Peru, Francii a Itálii, kde vznikly církve se stejným misijním zaměřením a posláním. Svou prací a pověstí měl možnost pastor Prein zasahovat do společnosti v nejvýznamnějších momentech nedávné historie Argentiny, je respektován v kruzích politického a institucionálního života národa; je poradcem ve sféře sociální i politické a konzultantem v oblasti odborů a výrobní produkce. Církev Centro Cristiano Nueva Vida službou doslova ovlivňuje dění ve společnosti.

logos-01-2016-prein-2.jpg

Jeho nadšení pro misijní práci ho zároveň přivedlo ke spolupráci na rozvoji církví a křesťanských společenství, které vznikly v různých zemích na čtyřech kontinentech a fungují na vlastním základě.

Napsal nejrůznější knihy, ze kterých kniha Ángeles en tus tumbas (Andělé ve tvých hrobkách), druhé vydání, která byla publikována Nakladatelstvím Vergara, vyvolala velký ohlas na Mezinárodním knižním veletrhu, který se konal v roce 2010 v Buenos Aires.

Následováním hodnot, které ukazují na osobu Ježíše Krista – lásku, mír a solidaritu, skládá a zpívá písně se záměrem vytvoření identity v lidu.

Jeho život a dílo se dají shrnout v motto: VÁŠEŇ PRO LIDI. Tak nacházejí prostřednictvím této služby útočiště v Boží přítomnosti právě lidé ze čtvrtí nebo slamů, kde žijí v extrémní chudobě. V Latinské Americe se jim také říká favely, chudinské čtvrtě, slamy, chýše, chatrče, komunity.

Argentina je země mnohých kontrastů, ale po desítky let zemí velkého duchovního probuzení. Boží služebníci, kteří začínali s malými skupinami věřících, mají nyní mnohačetné církve a rozsáhlou službu se silným společenským vlivem. Na počátku ale byla naprostá odevzdanost Božímu záměru a vášeň pro lidi, která pohnula nejen lidským srdcem, ale také způsobila vylití Boží milosti na národ. Tak můžeme vidět velké hnutí Ducha Svatého v celé Argentině a také v dalších zemích Latinské Ameriky.Súvisiace články

Pohár sa vracia na Slovensko|Logos 2 / 2015 | Marián Kapusta|Zo života cirkvi
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Dr. Bill Moore opäť na Slovensku|Logos 9 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálne