Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích

17. - 22. února 2014

logos-02-03-harvest-1.jpg

Únor sice nebývá měsícem, kdy by se běžně evangelizovalo venku na ulicích, ale Pán nás vyslal kázat evangelium vhod i nevhod, takže přesto, nebo právě proto, byl vyslán Harvest Team z Banské Bystrice do dvou menších měst v České republice, aby zde podpořil počínající Boží dílo evangelizační kampaní.

Zapálení členové týmu sloužili téměř celý týden kázáním evangelia na náměstích a ulicích Pelhřimova a Hranic na Moravě. Rozdali při tom obrovské množství letáků a propagačních materiálů. Vrchol každého dne představovalo večerní shromáždění, kam byli zváni lidé z města, aby „zažili svůj vlastní zázrak“, jak stálo na letáčku. Zde si mohli vyslechnout poutavá svědectví, jak Bůh mění lidské životy, a dostali příležitost změnit ten svůj. Seznámili se s členy místní církve a byli pozváni na další shromáždění. Na konci večera zazněly chvály, které vytvořily příjemnou atmosféru pro navázání rozhovorů. Celá kampaň měla výbornou organizaci, velký důraz byl kladen na to, aby se lidé z evangelizací neztratili ve světě, ale mohli se co nejsnáze zabudovat do místních sborů.

PELHŘIMOV

Motto: „Uvěřil jsem, proto mluvím…“ Žalm 116,10

V pondělí 17.2.2014 nás dle domluvy navštívil sedmičlenný evangelizační tým vyslaný z banskobystrického sboru v čele s Michalem Belkem. Tak tak jsme se stihli vzájemně představit a už se mladí lidé rozběhli do ulic, nikoliv s cílem překonat nějaký rekord, jak bývá u nás v Pelhřimově zvykem (Pelhřimov je město rekordů a kuriozit), ale se zvěstí evangelia, tedy dobré zprávy o tom, že Bůh skrze oběť svého Syna Ježíše Krista odpustil člověku jeho provinění a připravil pro něj takové hodnoty, kterých se nelze dobrat vlastní silou. Během tří dnů proběhlo na ulicích mnoho rozhovorů ve velmi přátelské atmosféře a bylo cítit, jak jsou občané našeho města každým dalším dnem stále otevřenější. Za některé bylo možno se i modlit přímo na místě a všichni dostali pozvánku na večerní „Přátelské setkání hledajících“. Setkání byla připravena tak, aby lidé hledající skutečné hodnoty, mohli diskutovat o těch časných i věčných a zároveň zakusit doteky Božího království a pomazání Svatého Ducha – skrze chválu, uctívání, modlitbu a kázané slovo. Ne všichni, kdo při rozhovorech byli odhodláni přijít, přišli, ale ti, co přišli, byli dotčeni ve svých srdcích, a jsme s nimi nadále v kontaktu.

Pro nás samotné pak byla služba Michalova týmu velkým povzbuzením a i touto cestou ještě jednou děkujeme služebníkům za jejich ochotu a námahu. Poděkování patří i pastorovi J. Křížovi, který je k nám vyslal.

Aleš Dietrich
pastor CV Milost Pelhřimov

HRANICE NA MORAVĚ

Ve čtvrtek se evangelizační tým přesunul do olomoucké sborové budovy, odkud tři dny vyjížděl do nedalekých Hranic, kde se pravidelně schází menší skupina založená z Olomouce. Zde se tým rozšířil na 15 lidí plus ty, kteří se přidali z našeho sboru. Rozdaly se téměř všechny pozvánky, rozhovorů bylo nespočet, mnozí se modlili modlitbu spasení už na ulicích. Z celého týmu sršel optimismus, a přestože se počasí postupně kazilo, o dobrou náladu nebyla nouze. Každý den se našli lidé, kteří přišli na večerní shromáždění. Zůstávali dokonce i dlouho po konci, takže s nimi bylo možné navázat další rozhovory. Několik z nich reagovalo na výzvu a projevilo zájem navštívit naše shromáždění. Chystáme proto v Hranicích větší setkání, kam byli tito lidé pozváni.

Pro olomoucký sbor to byla čest a radost hostit u nás po tři dny mladé evangelisty z Banské Bystrice. Velice se nás dotkla jejich láska k neznámým lidem, kterým přišli kázat evangelium. Také jejich zapálení pro nás bylo velkým povzbuzením, a to především pro členy skupinky v Hranicích, z nichž většina je nedlouho obrácených. Z těchto evangelizací byli velice nadšení a účastnili se jich každý den.

Lenka Škardová
CV Milost Olomouc

 
Kromě získávání ztracených lidí a podpory místních skupin tato evangelizace posloužila k navazování kontaktů, budování vztahů a utužování soudržnosti a lásky v církvi, jíž jsme všichni součástí. Velmi děkujeme celému Harvest Teamu za jejich čas a obětavou práci, rovněž senior pastorovi J. Křížovi za skvělý nápad evangelizace uspořádat.Súvisiace články

The Harvest of Grace|Logos 9 / 2014 | Michal Belko|Téma
The Harvest of Grace – mission is possible!|Logos 1 / 2021 | Michal Belko|Predstavujeme
City Harvest Church v Singapure|Logos 6 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž
Roznieť znovu vášeň pre stratených|Logos 1 / 2011 | Kong Hee|Svetové náboženstvá
Tajemství ráje|Logos 2 / 2008 | Redakcia |Skutočný príbeh